menu

2019. január 10., csütörtök

A Hold Mint Mesterséges És Üreges Égitest. Jelenségek A Kráterekben. Föld Alatti

****ÚJ FORMÁTUM HANGGAL****
***A DOKUMENTUMFILM HÁROM RÉSZBŐL ÁLL***

Holdunk nem az, aminek mindig is gondoltuk, mert hatalmas titkokat és talányokat rejt magában… Számos kutatás és az azokat alátámasztó jelenségek alapján a Hold nem csak nagy erővel bír és jelentős hatást gyakorol az emberi nemre, de az is bebizonyosodott, hogy mesterséges égitest, amelyet konkrét céllal hoztak létre.
A megmagyarázhatatlan jelenségek között vannak például a következők: Holdunk miért annyira eltérő a Naprendszerünkben lévő többi holdtól, hiszen ez utóbbiak mind sokkal kisebbek, mint a bolygók, amelyek körül keringenek? Miért kering holdunk egy igen szokatlan körpályán az ellipszispálya helyett, és miért mutatja mindig ugyanazt az oldalát? Miért áll a Hold a Földtől ennyire eltérő ásványokból? A hold- és napfogyatkozásokat illetően lehetséges, hogy holdunkat egy matematikailag pontosan kiszámított pontra állították, és ha igen, akkor milyen céllal? Mindezt ki hajtotta végre és milyen technológiával?
Nyilvánvaló, hogy rendkívül nagy titkolózás zajlik és semmit nem akarnak elárulni, és ha ez így van, akkor valaminek indokolnia kell, hogy miért titkolják az igazságot… és bár mindig is azt hittük, hogy a Hold természetes égitest, vannak olyan nyitottabban gondolkodó tudósok, akik komolyan kétségbe vonják mindazt, amit mindig is gondoltunk.
Bebizonyosodott, hogy a Hold nem természetes égitest, hanem mesterséges képződmény, ráadásul belseje üreges, fémből készült és védett, ahogy ez a mostani érdekes dokumentumfilmből kiderül… ezenkívül bizonyítékokat láthatunk arra, hogy a Hold krátereiben támaszpontok, építmények és föld alatti létesítmények találhatók, valamint szokatlan jelenségek zajlanak, amelyeket a Holdra indított küldetésekben részt vevő űrhajósok maguk is megfigyeltek.


2018. december 1., szombat

Atlantisz, Lemúria, próféciák, ősi és mai katasztrófák, MI, robotizmus

****ÚJ FORMÁTUM HANGGAL****
***A DOKUMENTUMFILM HÁROM RÉSZBŐL ÁLL***
Fontos tudnunk, hogy Atlantisz az egész bolygóra kiterjedt… Legfontosabb központja Poszeidónia volt… és az atlantiszi kultúrát számos különböző faj alkotta, akik az aranykorban szoros kapcsolatban álltak a csillaglényekkel, sőt jelentős mennyiségű fejlett technikai és tudományos ismereteket kaptak tőlük.
Számos bizonyítékra, maradványokra, a világon több helyen úgynevezett oda nem illő tárgyakra, hatalmas piramisokra, monolitokra, óriások maradványait tartalmazó szarkofágokra stb. bukkantak. Miért nem akarja a hivatalos tudomány, hogy kiderüljön, hogy a Földet akkoriban benépesítő óriások borzalmas katasztrófákban pusztultak el… vagy tényleg létezik egy fontosabb ok, tudniillik hogy az elfajultság vezetett tömeges pusztulásukhoz, miközben a bolygó földrajzi és mágneses pólusai ismét megolvadtak?
Ugyanakkor etnikai és genetikai származásunk is szorosan kapcsolódik egy hatalmas ősi kontinenshez, amelyet Lemúriának vagy Munak neveznek és amely a Csendes-óceán közepén helyezkedett el. Ennek az emlékeit őrzik különböző erődítmények Dél-Amerikában, a Húsvét-szigeten, a Maldív-szigeteken, valamint Tibetben és az ausztrál kontinensen. Lehetséges, hogy a kontinens lakóit a társadalmi elfajultság miatt rémisztő tengerrengések, vulkánkitörések, meteoritok, hurrikánok és földrengések pusztították el?
Ismereteink alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a mostani helyzet súlyosan érinti az emberiséget… ezért számolunk be számtalan közelmúltbeli katasztrófáról, földrengésről, tornádóról, tájfunról, ciklonról, valamint nagy erejű hurrikánokról és viharokról, amelyek mindent elpusztítanak, ami útjukba kerül, miközben az emberek nagy része nem értesül ezekről az eseményekről, ráadásul bolygónk jelenleg átalakulást hozó geomágneses változáson megy keresztül, amilyenre már régebbi korokban is sor került. Lehetséges, hogy mindez annak a jele, hogy azoknak az ősi kultúráknak az útját követjük, amelyek arroganciájuk, valamint a belső alapelvek és az egyetemes kozmikus törvények elutasítása miatt végül elpusztultak? De hogyan kerülhetők el a közelgő súlyos katasztrófák, ha az utolsó időket éljük, ahogy a nagy látnokok már évszázadok óta hirdetik?


2018. szeptember 21., péntek

Nagy piramis, Szfinx, Obeliszkek, Csillag-Portálok technológia

****ÚJ FORMÁTUM HANGGAL****
***A DOKUMENTUMFILM HÁROM RÉSZBŐL ÁLL***
Kétségtelen, hogy minden, amit a modern egyiptológiából a rejtélyes egyiptomi kultúra csodáiról eddig megtudhattunk, köszönő viszonyban sincs a valósággal… Mi lehet ennek az ez idáig teljesen ismeretlen, nagy erejű technológiának az eredete? Hatalmas piramisok, azaz olyan matematikai pontossággal megépített építmények, amelyek a mai napi állnak és több millió kőtömb méretre vágását és mozgatását lehetővé tevő fejlett technikáról tanúskodnak… Miért akarja a hagyományos tudomány eltitkolni azt a teljesen nyilvánvaló tényt, hogy ezeket az építményeket az akkori emberek képtelenek lettek volna megalkotni, ahogy egyébként azt el akarják hitetni velünk?
Vajon lehetséges, hogy a több mint 2 300 000, egyenként 2 és 70 tonna közötti súlyú, hatalmas kőtömbből álló nagy piramis Kheopsz fáraó temetkezési helye volt, vagy ehelyett a Nap, a csillagok és a kozmosz energiájának összegyűjtésére szolgált…?

Mit szóljunk továbbá a lenyűgöző Szfinxhez, amelyet ősi rejtély légköre leng körül, és amely hallgatag strázsaként őrzi a piramisokat? Miért nem vették észre a fején lévő kör alakú nyílást és a Szfinxet a nagy piramissal összekötő földalatti alagutakat?
Lehetséges, hogy az ősi nép olyan földönkívüli kozmikus csillagtechnológiával rendelkezett,  amely lehetővé tette a tökéletes csillagászati és matematikai méréseket? Továbbá lehetséges, hogy ismerték az elektromos világítást, ahogy ez egyes ábrákon megjelenik? A hatalmas obeliszkeket pedig hogyan lehetséges, hogy emberek építették, figyelembe véve roppant súlyukat?
Számos kutató szerint az évezredes Egyiptom nem az volt, aminek eddig hittük, hanem magának az Égnek megdöbbentő és pontos mása…


2018. augusztus 19., vasárnap

Egyiptom és a csillagistenek, a múmiák átka, orvostudomány, Semszu Hor

****ÚJ FORMÁTUM HANGGAL****
***A DOKUMENTUMFILM HÁROM RÉSZBŐL ÁLL***

A történészek, régészek és felfedezők az ókori Egyiptom idejéből fennmaradt számos dolgot ez idáig nem tudtak megfejteni… amelyek között ott vannak a csodás és hatalmas szobrok, obeliszkek, piramisok és emlékművek mindenütt a hatalmas és évezredes Egyiptom területén … amelyek szoros kapcsolatban állnak a Nap és a csillagok energiamezőjével, melyet ezek a népek képesek voltak felhasználni.
A világ leghosszabb folyójának, a Nílusnak a partját szegélyező számtalan templomváros maradványai tanúskodnak e nagyszerű civilizáció létezéséről, de nem tudjuk, hogy építették fel őket.
Ne felejtsük el, hogy a hivatalos tudomány mindig is rengeteg dolgot eltitkolt előlünk azzal a kizárólagos céllal, hogy a bolygó népeit tudatlanságban, tájékozatlanságban és műveletlenségben tartsák.
Mi szóljunk ezenkívül ahhoz, amit mindig is mondtak a múmiák átkáról? Lehetséges, hogy Egyiptom mindig is egy igen szigorú törvény, a teljes hitelesség és tisztesség szellemi és kozmikus fényének védelme alatt állt… amelyet egy ismeretlen fénylő hatalom tartott fenn? Mi húzódhat meg a tudósok, régészek és egyéb szakemberek szokatlan halála mögött, amelyek mind temetkezési helyek és sírok meggyalázásával, például Tutanhamon fáraóéval álltak kapcsolatban?
Az orvoslás, a csillagászat, a csillagászati tájolás, a matematikai, a mérnöki és egyéb ismeretek területén kiemelkedő népek…
Vajon lehetséges, hogy mindezt a tudást elődeiktől, vagyis az évezredes egyiptomi istenektől örökölték, akik sok évszázaddal korábban szálltak alá olyan csillagokból, mint a Szíriusz, az Orion csillagkép vagy maguk a Plejádok… és ők voltak a gízai piramisok és a nagy ősi szfinx csillagokból származó tervezői?


2018. július 8., vasárnap

korrupt politikusok, bábkormányok, puha államcsínyek, bevándorlók

****ÚJ FORMÁTUM HANGGAL****
***A DOKUMENTUMFILM HÁROM RÉSZBŐL ÁLL***
Civilizációnk végóráit éljük, amikor is egyre nagyobb hangsúlyt kap az eltúlzott újítás… és ezt a modernista és hanyatló haladási pályát maguk a politikusok és a korrupt vezetők határozzák meg. Ennek az alaposan megtervezett iránynak az a célja, hogy a zavar és a szenvedés tovább folytatódjon… és az egyik legsúlyosabb problémát az jelenti, hogy analóg és digitális társadalmat hoznak létre, amelyben az emberek elveszítik a közvetlen, érzelmeken alapuló kapcsolattartás képességét… és a kapcsolatok kizárólag az interneten keresztül a WhatsAppra, Instagramra, Facebookra és a közösségi oldalakra korlátozódnak… aminek a célja, hogy kábulatban tartsanak bennünket és ne szerezzünk tudomást semmiről, ami a világban történik…
Ezt a megállíthatatlan pszichológiai, társadalmi és globális visszafejlődést azok a vezetők idézik elő, akik botrányok és hazugságok közepette irányítják bolygónkat olyan viselkedéssel, amelyet korábban megpróbáltak palástolni, ma azonban egyre arcátlanabb és nyilvánvalóbb… ezért manapság a legfiatalabbakat használják fel futároknak.
És mit szóljunk a világszerte uralmon lévő tisztességtelen és korrupt kormányokhoz, talán tovább fosztogatják az államkincstárakat, miközben a polgároktól megkövetelik, hogy tegyenek eleget kötelességeiknek? És mit szóljunk a bábkormányokhoz és a világ legnagyobb hatalmú országához, amely úgy tűnik, hogy nem rendelkezik konkrét elképzelésekkel állampolgárait illetően?
Eközben létrejön a politikai közbeszéd következetlen és nevetséges formája, amely leginkább a tanulatlan, erkölcsi elvekkel nem rendelkező, arrogáns, kihívó és tiszteleten emberek sajátja… vagy talán a globalista elit korszerű módszereiről van szó, amelyek célja, hogy csendes puccsokkal olyanokat juttassanak kormányra, akiket megfelelőnek tartanak, hogy eltávolítsák azokat, akik már belefáradtak a rendszerbe és másokkal teljesíttessék a globális kleptokrata kormány parancsait?