menu

2019. október 25., péntek

A mai robotizált Japán, a mesterséges intelligencia veszélyei, 5G, chip

****ÚJ FORMÁTUM HANGGAL****
***A DOKUMENTUMFILM HÁROM RÉSZBŐL ÁLL***
Japánban hagyományaikat hátrahagyva több millió fiatal vetette bele magát az uralkodó nyugati életformába és tette magáévá a modern életstílust, a digitális világot és az új technológiákat. Egyre több japán kezeli személyként a gépeit és nevet ad robotjainak, mobiltelefonjának, lejátszójának… nem beszélve a videójátékok hőseiről vagy a virtuális énekesekről és színészekről. Ez azt jelenti, hogy az elektronikus eszközök Japánban immár olyan létfontosságú részei az emberek mindennapjainak, hogy virtuális családtagokká válnak, és sokan több időt töltenek gépekkel, mint családtagjaik társaságában.
Olyan társadalomban élünk, ahol a mesterséges intelligencia jelentős mértékben átalakítja a gyerekek és fiatalok agyát, és amíg sürgősen nem teszünk lépéseket, addig a mostani emberiség arra van ítélve, hogy helyrehozhatatlan hatások mellett az automatizáció részévé váljon, mivel mindez tompítja az érzéseket, a kifejezőkészséget és a természetességet és ezáltal érzéketlen fiatalok és robotgyerekek generációja jön majd el.
A technológia és a robotika egyre kiszolgáltatottabbá tesz minket gyakorlati haszna ellenére az olyan társadalmakban, mint a japán, ahol sok területen munkaerőhiány van és akut problémát jelent a népesség elöregedése, ezért Japánban tárt karokkal fogadják a robotok munkába állítását… így ma már vannak babarobotok, házikedvenc-robotok, műsorvezető androidok, robotszínészek, -pincérek, -szakácsok és robotpilóták…
Ezzel együtt egyre inkább előretör az ember és a gép összeolvadása, amíg csak egy kiborg android transzhumán fajjá nem válunk. Bár ez irreálisnak tűnhet, több jövőkutató álláspontja szerint a mesterséges intelligenciával működő gépek létrehozása fokozatosan valósággá válik, ami az emberiség végét jelentené, mert eljön majd a pillanat, amikor a mesterséges intelligencia felülmúlja az emberi intelligenciát. Mit szóljunk továbbá az új 5G összekapcsolási hálózathoz és az egészségre és a környezetre, valamint az emberek, az állatok és a növények életére jelentett óriási veszélyeihez? Ezenkívül milyen kapcsolatban áll mindez azzal, hogy az emberi agyhoz hasonló és azt imitáló mesterséges neurális hálózatokat hoztak létre? Továbbá hogyan viszonyuljunk a Neuralink nevű vállalathoz, amely az ember és az elektronikai eszközök összeolvadásával és a közöttük levő kapcsolati felületek kifejlesztésével foglalkozik? Vajon mik lehetnek a céljai?


2019. szeptember 13., péntek

India angolszász kifosztása, ünnepek, templomok, vimanák, nága-maják

****ÚJ FORMÁTUM HANGGAL****
***A DOKUMENTUMFILM HÁROM RÉSZBŐL ÁLL***
Mostani érdekes dokumentumfilmünk második részében az évezredes indiai kultúrával foglalkozunk. Az országot az angolok a Kelet-indiai Társaságon keresztül zsákmányolták ki, hogy több mint két évszázadon keresztül nyersanyagokat és olcsó munkaerőt biztosítsanak az angol ipar számára.
Annak ellenére, hogy több rádzsa is fellázadt a britek ellen, az angolszász uralom országszerte palotákat és városokat pusztított el, az indiai gazdaságot tönkretette, ami tömeges elszegényedést, illetve súlyos éhínséget és járványokat idézett elő, különösen Bengálban, ahol 3–5 millió ember vesztette életét…
Ezenkívül az angolok az első és második világháború között mintegy 4 millió indiaiból álló hadsereget hoztak létre, hogy Anglia oldalán harcoljanak, ami hozzájárult az Egyesült Királyság győzelméhez. Még súlyosabb, hogy a Brit Birodalom ravasz módon eltitkolta a világ közvéleménye elől ezeket a tényeket, ahogy a népirtást és a helyiekkel szembeni  rasszizmust és szegregációt is, mintha egy tanulatlan népről lett volna szó.
Ugyanakkor India igen mély gyökerekkel rendelkezett számos területen: a különböző ismeretek, a nyelv, az építésük rejtélyét máig őrző csodás ősi templomokat létrehozó építészet, az óriások, akiknek fennmaradtak megmagyarázhatatlan lábnyomai, nagy pontosságú furatokkal ellátott esztergált oszlopok, amelyeket rendkívül fejlett eszközökkel és lézertechnológiával készítettek vagy a vimanák vagy repülő hajók rejtélye.
Mindehhez hozzájön a gazdag kultúra olyan nagyszabású és színes ünnepekkel, mint többek között a Diwali, a Ganes Csaturthi, a Holi-fesztivál, a Durga Pudzsa és a Teej, amelyekkel elsősorban az indiaiakat mindig is védelmező istenségeknek tisztelegnek.
Mit szóljunk ezenkívül a rejtélyes indiai nágákhoz, akikről azt állítják, hogy eljutottak a Kolumbusz érkezése előtti Mexikóba, hogy mélyreható ismereteket adjanak át? Kik voltak ezek a lények és hogyan jutottak el a maják földjére, ahol jelenlétük számos nyoma máig fennmaradt?


2019. augusztus 28., szerda

Angol gyarmatosítás, India, vimanák, kozmogónia, technológia. A Taj Mahal

****ÚJ FORMÁTUM HANGGAL****
***A DOKUMENTUMFILM HÁROM RÉSZBŐL ÁLL***

Mindenekelőtt tudnunk kell, hogy hosszú történelmünk és ősi hagyományaink sajnálatos módon rossz szándékú torzítások áldozataivá váltak azzal a céllal, hogy ne ismerhessük meg az igazságot számos dologgal kapcsolatban.
Mostani dokumentumfilmünkben bemutatjuk, hogy az angolszász hegemón hatalom hogyan lépett fel kíméletlenül a Brit-szigeteken olyan területeket kisajátítva, amelyek nem illették meg. Birodalmi uralma egészen addig terjedt, hogy leigázta Amerikát, Kanadát, Afrika, a Közel-kelet és Ázsia egyes részeit, Szingapúrt, Hongkongot, Óceániát, valamint az Atlanti- és Indiai-óceán számtalan szigetét, és hatalomvágya háborúkat robbantott ki Európában, hogy ezáltal területeket szerezhessen a világ összes kontinensén, mert irányítói biztosak volt benne, hogy senki nem fogja felfedezni a terveiket, és míg világszerte nyomort és szenvedést okoztak, eközben mesésen meggazdagodtak.
A Brit Birodalom Indiát is gyarmatosította, amely hatalmas gazdagságot örökölt elődeitől. Mahatma Gandhi vezetésével az országnak sikerült leráznia magáról az angolszász igát, amely több mint két évszázadon át nyomta, és amely több millió halottat és egy kifosztott és elpusztított szubkontinens hagyott maga után.
Ennek ellenére fontos megérteni, hogy az évezredes hindu kultúra hatalmas metafizikai, kozmogóniai, technológiai és építészeti tudással rendelkezik. Isteneikkel, Brahmával, Visnuval és Sivával, valamint házastársaikkal Szaraszvatival, Laksmival és Saktival sok éven át kormányozva népüket egy igen fejlett civilizációs hoztak létre nagy hatású építményekkel, templomokkal és palotavárosokkal, amelyeket jelenleg elképzelhetetlennek tartott technikákkal építettek fel. Ezenkívül a vimanáknak nevezett nagy energiájú repülő szerkezeteikkel képesek voltak a levegőben közlekedni… ami bizonyítékot jelent egy több ezer évvel ezelőtt kifejlesztett tiszta repülési technológiára.
Mostani igen érdekes dokumentumfilmünk harmadik részében a híres TAJ MAHAL igazi történetének járunk utána, mivel számos, megfelelően alátámasztott bizonyíték van rá, hogy a Taj Mahal valójában nem síremlék, ahogy azt el akarják hitetni az emberekkel, hanem Siva Mahadeva isten tiszteletére emelt hindu templom… mert nem szabad elfelejtenünk, hogy nem mindent vehetünk készpénznek, amit hivatalos szinten mondanak.


2019. július 17., szerda

testi, lelki és érzelmi egészség, stressz, szorongás, depresszió

****ÚJ FORMÁTUM HANGGAL****
***A DOKUMENTUMFILM HÁROM RÉSZBŐL ÁLL***

A fizikai, lelki és érzelmi egészség valójában az emberi szervezet természetes állapota, ugyanakkor a rossz táplálkozási szokások és az életmód következtében az emberek nagy része különféle betegségekben szenved, amelyek korlátozzák azon képességüket, hogy egészséges életet éljenek.
Fizikai testünk a tudat kiterjesztése, így tudatunk és érzelmeink hatással vannak a betegségre és az egészségre. Egyértelmű, hogy semmi nem létezik elkülönülten vagy egymástól elválasztva, és egész szervezetünk egy teljes tökéletességgel összhangban működik, mivel a cél a pozitív irányban történő fejlődés.
Ugyanakkor a mostani sötét korban meg kell értenünk azokat a tényezőket, amelyek veszélybe sodorják a valódi egészség megőrzéséhez szükséges egyensúlyt: az olyan tényezők, mint a stressz, a szorongás, a bűntudat, a szomorúság, a levertség, a depresszió, a csak a negatív dolgokra figyelés, a defetizmus, a fóbiák és a komplexusok célja az, hogy továbbra is összetörtnek érezzük magunkat és ne ébredhessünk öntudatunkra…
Ezért sürgősen olyan pozitív érzelmet kell kialakítanunk, amely segít megerősítenünk testi és belső egészségünket; a szeretet, a pozitív lelki állapot, az érzelmi intelligencia, a megbocsátás képessége, az empátia, a mások iránti megértés és az egészséges kommunikáció olyan tényezők, amelyek ezenkívül képesek megerősíteni fizikai, pszichés, érzelmi és szellemi egészségünket és ezáltal másoknak is segíthetünk.
Ezért fokozottabb erőfeszítést kell tennünk annak érdekében, hogy a harmónia és a béke uralkodjon mindenütt, ahol kibontakozunk és a visszafogottságnak, a szeretetnek, a tiszteletnek, valamint a valódi emberi és érzelmi támogatásnak kell érvényesülnie. A legfontosabb az, hogy megtanuljunk megfelelően gondolkodni és érezni tudni.


2019. június 24., hétfő

A GYÓGYSZERIPAR ÁGAZAT ÉS AZ ÉLELMISZERIPAR ÖSSZEESKÜVÉSE AZ EGÉSZSÉG ELLEN

****ÚJ FORMÁTUM HANGGAL****
***A DOKUMENTUMFILM HÁROM RÉSZBŐL ÁLL***

Szervezetünk valójában minden összetevővel rendelkezik ahhoz, hogy sokáig éljünk, és bár szervezetünk egészségének megőrzése a mi kezünkben van azáltal, hogy helyesen táplálkozunk és kiegyensúlyozott életet élünk, egy ideje megpróbálnak ártani nekünk, legyengíteni szervezetünket és betegségeket előidézni, hogy rövidebb ideig éljünk. Jóllehet továbbra is tartja magát az a tévhit, hogy a betegség természetes és elkerülhetetlen állapot, ezt a kijelentést az óriási és nagy hatalmú orvosi ipar táplálja… Vajon lehetséges, hogy a bennünket irányító sötét erők tudják, hogy ha egészségesek maradunk és pszichésen és belsőleg növekszünk, akkor azon kívül, hogy különféle elveszett képességeket és értékeket teremtünk, arra is rájövünk, hogy valójában kicsodák és mi a szándékuk, hogy ártsanak nekünk, amíg teljesen meg nem semmisítenek bennünket.
Mi szóljunk továbbá a gyógyszeriparhoz, amely a fegyvergyártó óriásvállalatok és a kábítószer-kereskedelem után a harmadik legnagyobb ágazat?
Tudomásunk szerint a gyógyszeripar jelenleg már nem foglalkozik a kiegyensúlyozott orvosi kezelésekkel és több milliárd dollárt fektetett be gyógyszeripari újításokba azzal a céllal, hogy ellenőrzése alatt tartsa az egészségügyi szakembereket azáltal, hogy különféle betegségeket „ad el nekünk”, valamint hatástalan és függőséget okozó gyógyszereket állít elő… Vajon lehetséges, hogy érdekében állna a tényleges gyógyítás vagy a cél az, hogy megszerezze a pénzünket azáltal, hogy a betegségeket krónikussá tevő gyógyszereket forgalmaz?
Továbbá miért van az, hogy az olyan betegségek, mint a rák, a szívbetegségek, a túlsúlyosság stb. évről évre egyre elterjedtebbek? Vajon kapcsolatban van a készételek és az adalékanyagokkal, fémekkel és növényvédő szerekkel teli mesterséges és mérgező élelmiszerek elterjedésével, valamint a rezisztens baktériumokkal és a génmódosított összetevőkkel, amelyek valódi globális közegészségügyi katasztrófát okoznak?
Lehetséges, hogy az élelmiszeripar és a gyógyászat elkötelezett az egészség iránt, vagy csak az üzleti és pénzügyi érdekeket tartja szem előtt?
Ha tényleg győztesen akarunk kikerülni az értékes egészségünk ellen indított támadásokból, akkor életbe vágóan fontos felébreszteni a mindannyiunkban benne rejlő alvó észlelés-tudatunkat…