menu

2020. január 17., péntek

Plejádok díváli, indiai istenek, 4 korszak, biofotonok, kvantum-társteremtés

****ÚJ FORMÁTUM HANGGAL****
***A DOKUMENTUMFILM NÉGY RÉSZBŐL ÁLL***

A világ számos különböző kultúrájában megtalálhatók a Plejádokkal kapcsolatos hagyományos ünnepségek. Vajon miért nyűgözte le a régieket ennyire ez a csillagkép? És vajon az ősi és a jelenkori Indiában miért rendeznek mindenütt olyan ünnepségeket, ahol a fények és a tűzijátékok játsszák a főszerepet? Bár a népi emlékezet az évszázadok során elveszett, a valóság az, hogy mindez az Alcyon nap naprendszerünkbe történő belépésével kapcsolatos távoli hagyományra vezethető vissza…
Ezért az India-szerte megünnepelt díváli, amely az újév beköszöntét jelzi, olyan szertartás, amelyet az ország minden lakója rendkívül nagy áhítattal vár, mivel a Fény győzelmét ünneplik a Sötétség felett, a Bölcsességét a Tudatlanság felett. Mindez a különböző ciklikus időszakokban vagy egyetemes korszakokban, úgynevezett jugákban történt, amikor Brahma, Visnu és Siva istenek az aszúrák ellen harcoltak, valamint a későbbi korokban, a bharáták háborúiban, ahol a ksatriják küzdöttek a sötétség ellen, vagy a rádzsputok, Pórosz, Padmavati királynő, Bádzsirao vagy az India elnyomása ellen küzdő olyan hősök idejében, mint Mangal Pandey, Manikarnika…
És vajon lehetséges, hogy mindez ma is kapcsolatban áll velünk és azzal, hogy képesek vagyunk biofotonokat előállítani és kibocsátani, amit a tudomány most kezd felfedezni? Hiszen vannak tudósok, akik azt állítják, hogy azonkívül, hogy atomokból és molekulákból állunk, az emberi szervezet nagy mennyiségű biofotont bocsát ki.
Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a Napból származó biofotonokat befogadjuk és ezek táplálnak minket, Napunk pedig kapcsolatban áll a Plejádok Alcyon napjával, mivel Napunk a Plejádok csillagfelhőhöz tartozó hét nap egyike, vagyis közvetlen kapcsolatban állunk a Plejádokkal, és ez az oka annak, hogy számos ősi kultúra és civilizáció odaadóan tisztelte ezt a csillagképet, hogy tagjai fejlődni tudjanak, részeseivé váljanak egy egyetemes makrokozmosznak, továbbá társteremtői legyenek egy finomabb és fejlődést hozó élet jellemezte új sorsnak…


2019. december 27., péntek

a gonoszság neurológiája, hüllőagy, nemi alapú erőszak, hímsovinizmus-feminizmus

****ÚJ FORMÁTUM HANGGAL****
***A DOKUMENTUMFILM HÁROM RÉSZBŐL ÁLL***

Az agresszív viselkedés és az erőszak sokaknak tartós pszichés sérüléseket és traumákat okoz, aminek költséges emberi és gazdasági következményei vannak, de mi az eredete ennek a napról napra fokozódó erőszaknak?
Tudományos tanulmányok szerint mindebben alapvető szerepet játszanak a genetikai tényezők, mivel részt vesznek bizonyos ingerületátvivő anyagok előállításában és fokozottabban hajlamosítanak az agresszivitásra, az alkoholizmusra és az erőszakos gyilkosságokra, ugyanakkor a biológia nem határozza meg sorsunkat, mivel agyunk rugalmas és formálható külső és belső tényezők, különböző szerek stb. hatására.
Szintén figyelembe kell venni bizonyos agyi struktúrák részvételét, egyes hormonok hatásait,  a nevelést…
De nem csak erről van szó, mert az erőszakos viselkedés az eltorzult, irracionális és patologikus elme eredménye is lehet, amely a normális emberekétől eltérően látja a dolgokat. Ilyen például a disszociatív személyiségzavar vagy a többszörös személyiség.
De melyek azok a főbb okok, amelyek hatással vannak erre a megállíthatatlan és egyre fokozódó erőszakra? Lehetséges, hogy hozzájárulnak a horrorfilmek és a videójátékok? Lehetséges ezenkívül, hogy létezik egy olyan biológiai alap, amely ezt előidézi? Tudunk a hüllőagy és alapvető és ösztönös funkcióinak létezéséről, amelyeket a hatalom, az erő, a dominancia és a területi ösztön vezérel. De milyen hatással van viselkedésünkre, a politikus viselkedésére vagy azokéra, akik a film és a divat világát irányítják, illetve a pedofil papok és nemesek viselkedésére… Vajon kapcsolatban van az egyre nagyobb számú bántalmazással, amelyek folyamatosan nyilvánosságra kerülnek?
Mit szóljunk továbbá a társadalmi, pszichológiai, szexuális stb. borzalmas nemi alapú erőszakhoz, amelyről világszerte riasztó adatok állnak rendelkezésre és gyalázatos következményekkel járnak? Vagy mit szóljunk a hímsovinizmushoz és a feminizmushoz, amely elválaszt és szembeállít… mi az alapja: lehetséges hogy egy jól szervezett manipuláció része?


2019. november 22., péntek

Mérgező, konfliktusos, robbanékony és manipulatív emberek, szétesett családok

****ÚJ FORMÁTUM HANGGAL****
***A DOKUMENTUMFILM HÁROM RÉSZBŐL ÁLL***

Olyan korszakban élünk, amelyben mindenütt problémás és nehéz természetű, heves és agresszív emberekkel találkozunk. Olyan emberekkel, akik mindenre panaszkodnak, lejáratnak és lenéznek másokat, önzőek és önimádók, akik úgy érzik fontosnak magukat, ha másokat kritizálnak és ezzel rombolják a családi és társadalmi kapcsolatokat. De mi lehet a megoldás erre az immár szokványos helyzetre?
Ha nem ismerjük fel ezeknek az érzelmileg robbanékony és mérgező embereknek a működési módját, akiknek a mindennapi kommunikációját és viselkedését a folyamatos neheztelés, harag és düh jellemzi, akkor igen nehezen tudunk majd érzelmi harmóniában és stabilitásban élni.
Ez az oka annak, hogy megfelelő kapcsolatokat kell fenntartanunk másokkal, hogy ezáltal elkerülhessük a problémákat, mert cinizmussal és képmutatással teli világ vesz körül bennünket, amelyet a lojális magatartás hiánya és különféle megtévesztés jellemez.
Másrészről léteznek manipulatív és másokat bizonyos dolgokra rábeszélni akaró emberek, akik hízelgéssel és ígéretekkel irányítják a tömegeket, és ez részét képezi az üzleti tárgyalásoknak is, az oktatók pedig előadásaikkal és különböző eszközökkel megpróbálják meggyőzni hallgatóságukat, és innen erednek az erőteljes függőségek és az egyre jobban terjedő perverz pedofília egyrészt az egyházi papság, másrészt a korrupt politikusok körében…
De milyen szerepe van mindebben a családoknak? A család továbbra is a társadalom alappillére? Mi történik a diszfunkcionális családokkal, amelyeket érzelmi manipuláció, erőszak, túlságosan autoriter vagy megengedő szülők jellemeznek? Mit szóljunk továbbá a válások számának növekedéséhez, azokhoz a fiatalokhoz, akik nem akarnak házasodni vagy az új millenniumi nemzedékhez, amelynek tagjai nem hajlandóak semmiféle elköteleződésre…? És mi történik az emberi kapcsolatokkal, amelyek tele vannak féktelen érzelmekkel, negatív érzelmeket hordozó, kritikus és neurotikusan viselkedő mérgező emberekkel és korábban nem látott mértékű manipulációval?


2019. október 25., péntek

A mai robotizált Japán, a mesterséges intelligencia veszélyei, 5G, chip

****ÚJ FORMÁTUM HANGGAL****
***A DOKUMENTUMFILM HÁROM RÉSZBŐL ÁLL***
Japánban hagyományaikat hátrahagyva több millió fiatal vetette bele magát az uralkodó nyugati életformába és tette magáévá a modern életstílust, a digitális világot és az új technológiákat. Egyre több japán kezeli személyként a gépeit és nevet ad robotjainak, mobiltelefonjának, lejátszójának… nem beszélve a videójátékok hőseiről vagy a virtuális énekesekről és színészekről. Ez azt jelenti, hogy az elektronikus eszközök Japánban immár olyan létfontosságú részei az emberek mindennapjainak, hogy virtuális családtagokká válnak, és sokan több időt töltenek gépekkel, mint családtagjaik társaságában.
Olyan társadalomban élünk, ahol a mesterséges intelligencia jelentős mértékben átalakítja a gyerekek és fiatalok agyát, és amíg sürgősen nem teszünk lépéseket, addig a mostani emberiség arra van ítélve, hogy helyrehozhatatlan hatások mellett az automatizáció részévé váljon, mivel mindez tompítja az érzéseket, a kifejezőkészséget és a természetességet és ezáltal érzéketlen fiatalok és robotgyerekek generációja jön majd el.
A technológia és a robotika egyre kiszolgáltatottabbá tesz minket gyakorlati haszna ellenére az olyan társadalmakban, mint a japán, ahol sok területen munkaerőhiány van és akut problémát jelent a népesség elöregedése, ezért Japánban tárt karokkal fogadják a robotok munkába állítását… így ma már vannak babarobotok, házikedvenc-robotok, műsorvezető androidok, robotszínészek, -pincérek, -szakácsok és robotpilóták…
Ezzel együtt egyre inkább előretör az ember és a gép összeolvadása, amíg csak egy kiborg android transzhumán fajjá nem válunk. Bár ez irreálisnak tűnhet, több jövőkutató álláspontja szerint a mesterséges intelligenciával működő gépek létrehozása fokozatosan valósággá válik, ami az emberiség végét jelentené, mert eljön majd a pillanat, amikor a mesterséges intelligencia felülmúlja az emberi intelligenciát. Mit szóljunk továbbá az új 5G összekapcsolási hálózathoz és az egészségre és a környezetre, valamint az emberek, az állatok és a növények életére jelentett óriási veszélyeihez? Ezenkívül milyen kapcsolatban áll mindez azzal, hogy az emberi agyhoz hasonló és azt imitáló mesterséges neurális hálózatokat hoztak létre? Továbbá hogyan viszonyuljunk a Neuralink nevű vállalathoz, amely az ember és az elektronikai eszközök összeolvadásával és a közöttük levő kapcsolati felületek kifejlesztésével foglalkozik? Vajon mik lehetnek a céljai?


2019. szeptember 13., péntek

India angolszász kifosztása, ünnepek, templomok, vimanák, nága-maják

****ÚJ FORMÁTUM HANGGAL****
***A DOKUMENTUMFILM HÁROM RÉSZBŐL ÁLL***
Mostani érdekes dokumentumfilmünk második részében az évezredes indiai kultúrával foglalkozunk. Az országot az angolok a Kelet-indiai Társaságon keresztül zsákmányolták ki, hogy több mint két évszázadon keresztül nyersanyagokat és olcsó munkaerőt biztosítsanak az angol ipar számára.
Annak ellenére, hogy több rádzsa is fellázadt a britek ellen, az angolszász uralom országszerte palotákat és városokat pusztított el, az indiai gazdaságot tönkretette, ami tömeges elszegényedést, illetve súlyos éhínséget és járványokat idézett elő, különösen Bengálban, ahol 3–5 millió ember vesztette életét…
Ezenkívül az angolok az első és második világháború között mintegy 4 millió indiaiból álló hadsereget hoztak létre, hogy Anglia oldalán harcoljanak, ami hozzájárult az Egyesült Királyság győzelméhez. Még súlyosabb, hogy a Brit Birodalom ravasz módon eltitkolta a világ közvéleménye elől ezeket a tényeket, ahogy a népirtást és a helyiekkel szembeni  rasszizmust és szegregációt is, mintha egy tanulatlan népről lett volna szó.
Ugyanakkor India igen mély gyökerekkel rendelkezett számos területen: a különböző ismeretek, a nyelv, az építésük rejtélyét máig őrző csodás ősi templomokat létrehozó építészet, az óriások, akiknek fennmaradtak megmagyarázhatatlan lábnyomai, nagy pontosságú furatokkal ellátott esztergált oszlopok, amelyeket rendkívül fejlett eszközökkel és lézertechnológiával készítettek vagy a vimanák vagy repülő hajók rejtélye.
Mindehhez hozzájön a gazdag kultúra olyan nagyszabású és színes ünnepekkel, mint többek között a Diwali, a Ganes Csaturthi, a Holi-fesztivál, a Durga Pudzsa és a Teej, amelyekkel elsősorban az indiaiakat mindig is védelmező istenségeknek tisztelegnek.
Mit szóljunk ezenkívül a rejtélyes indiai nágákhoz, akikről azt állítják, hogy eljutottak a Kolumbusz érkezése előtti Mexikóba, hogy mélyreható ismereteket adjanak át? Kik voltak ezek a lények és hogyan jutottak el a maják földjére, ahol jelenlétük számos nyoma máig fennmaradt?