menu

2019. július 17., szerda

testi, lelki és érzelmi egészség, stressz, szorongás, depresszió

****ÚJ FORMÁTUM HANGGAL****
***A DOKUMENTUMFILM HÁROM RÉSZBŐL ÁLL***

A fizikai, lelki és érzelmi egészség valójában az emberi szervezet természetes állapota, ugyanakkor a rossz táplálkozási szokások és az életmód következtében az emberek nagy része különféle betegségekben szenved, amelyek korlátozzák azon képességüket, hogy egészséges életet éljenek.
Fizikai testünk a tudat kiterjesztése, így tudatunk és érzelmeink hatással vannak a betegségre és az egészségre. Egyértelmű, hogy semmi nem létezik elkülönülten vagy egymástól elválasztva, és egész szervezetünk egy teljes tökéletességgel összhangban működik, mivel a cél a pozitív irányban történő fejlődés.
Ugyanakkor a mostani sötét korban meg kell értenünk azokat a tényezőket, amelyek veszélybe sodorják a valódi egészség megőrzéséhez szükséges egyensúlyt: az olyan tényezők, mint a stressz, a szorongás, a bűntudat, a szomorúság, a levertség, a depresszió, a csak a negatív dolgokra figyelés, a defetizmus, a fóbiák és a komplexusok célja az, hogy továbbra is összetörtnek érezzük magunkat és ne ébredhessünk öntudatunkra…
Ezért sürgősen olyan pozitív érzelmet kell kialakítanunk, amely segít megerősítenünk testi és belső egészségünket; a szeretet, a pozitív lelki állapot, az érzelmi intelligencia, a megbocsátás képessége, az empátia, a mások iránti megértés és az egészséges kommunikáció olyan tényezők, amelyek ezenkívül képesek megerősíteni fizikai, pszichés, érzelmi és szellemi egészségünket és ezáltal másoknak is segíthetünk.
Ezért fokozottabb erőfeszítést kell tennünk annak érdekében, hogy a harmónia és a béke uralkodjon mindenütt, ahol kibontakozunk és a visszafogottságnak, a szeretetnek, a tiszteletnek, valamint a valódi emberi és érzelmi támogatásnak kell érvényesülnie. A legfontosabb az, hogy megtanuljunk megfelelően gondolkodni és érezni tudni.


2019. június 24., hétfő

A GYÓGYSZERIPAR ÁGAZAT ÉS AZ ÉLELMISZERIPAR ÖSSZEESKÜVÉSE AZ EGÉSZSÉG ELLEN

****ÚJ FORMÁTUM HANGGAL****
***A DOKUMENTUMFILM HÁROM RÉSZBŐL ÁLL***

Szervezetünk valójában minden összetevővel rendelkezik ahhoz, hogy sokáig éljünk, és bár szervezetünk egészségének megőrzése a mi kezünkben van azáltal, hogy helyesen táplálkozunk és kiegyensúlyozott életet élünk, egy ideje megpróbálnak ártani nekünk, legyengíteni szervezetünket és betegségeket előidézni, hogy rövidebb ideig éljünk. Jóllehet továbbra is tartja magát az a tévhit, hogy a betegség természetes és elkerülhetetlen állapot, ezt a kijelentést az óriási és nagy hatalmú orvosi ipar táplálja… Vajon lehetséges, hogy a bennünket irányító sötét erők tudják, hogy ha egészségesek maradunk és pszichésen és belsőleg növekszünk, akkor azon kívül, hogy különféle elveszett képességeket és értékeket teremtünk, arra is rájövünk, hogy valójában kicsodák és mi a szándékuk, hogy ártsanak nekünk, amíg teljesen meg nem semmisítenek bennünket.
Mi szóljunk továbbá a gyógyszeriparhoz, amely a fegyvergyártó óriásvállalatok és a kábítószer-kereskedelem után a harmadik legnagyobb ágazat?
Tudomásunk szerint a gyógyszeripar jelenleg már nem foglalkozik a kiegyensúlyozott orvosi kezelésekkel és több milliárd dollárt fektetett be gyógyszeripari újításokba azzal a céllal, hogy ellenőrzése alatt tartsa az egészségügyi szakembereket azáltal, hogy különféle betegségeket „ad el nekünk”, valamint hatástalan és függőséget okozó gyógyszereket állít elő… Vajon lehetséges, hogy érdekében állna a tényleges gyógyítás vagy a cél az, hogy megszerezze a pénzünket azáltal, hogy a betegségeket krónikussá tevő gyógyszereket forgalmaz?
Továbbá miért van az, hogy az olyan betegségek, mint a rák, a szívbetegségek, a túlsúlyosság stb. évről évre egyre elterjedtebbek? Vajon kapcsolatban van a készételek és az adalékanyagokkal, fémekkel és növényvédő szerekkel teli mesterséges és mérgező élelmiszerek elterjedésével, valamint a rezisztens baktériumokkal és a génmódosított összetevőkkel, amelyek valódi globális közegészségügyi katasztrófát okoznak?
Lehetséges, hogy az élelmiszeripar és a gyógyászat elkötelezett az egészség iránt, vagy csak az üzleti és pénzügyi érdekeket tartja szem előtt?
Ha tényleg győztesen akarunk kikerülni az értékes egészségünk ellen indított támadásokból, akkor életbe vágóan fontos felébreszteni a mindannyiunkban benne rejlő alvó észlelés-tudatunkat…


2019. május 16., csütörtök

tér-idő kapuk, fraktális multiverzum, biofotonok, időutazók, déjà vu

****ÚJ FORMÁTUM HANGGAL****
***A DOKUMENTUMFILM HÁROM RÉSZBŐL ÁLL***

A mostani korban minden korábbinál több szokatlan tér-idő jelenség következik be, ami arra utal, hogy dimenziók közötti portálok nyílnak meg, ahol a múlt, a jelen és a jövő összeolvad, és ez magyarázatot ad arra, hogy az időt miért nem úgy érzékeljük, ahogy korábban. Ezek a jelenségek lehetővé teszik, hogy a megfelelő akarattal és éber tudattal átkeljünk egy pozitívabb, változtathatatlan és múlhatatlan párhuzamos világba, hogy így segítséget kaphassunk a Kozmosz felsőbb rendű Lényeitől.
Ennek érdekében nem szabad, hogy gúzsba kössön a mesterséges intelligencia hideg és robotszerű világa, mert a globális hatalom birtokosai – az általuk alkalmazott bolygómérnökség és kibernetika segítségével – negatív eseményeket idéznek elő, mert tudják, hogy ha sikerül levetkőznünk régi szokásainkat és idegi biofotonokat előállítanunk, akkor ledőlnek hamis szabályaik és az évszázados rabszolgaság.
Jelenleg nagy horderejű világméretű átalakulás zajlik, amelyben jelen vannak a többszörös párhuzamos valóságok, az egységes egyetemes és kozmikus Mindent átszövő fraktális szuperhúrok az egyensúlyban és tökéletes szimmetriában lévő kozmometriával vagy szent geometriával együtt.
Léteznek tovább tér-idő alagutak, csillagkapuk vagy kvantum- és fotonfényfolyosók, amelyeken keresztül a csillagokbeli időutazók közlekednek, akiknek az a feladatuk, hogy fogadjanak bennünket, hogy be tudjunk lépni a kozmosz finomabb dimenzióiba, ami közvetlen kapcsolatban áll az emberi lények mutációs átalakulásával.
Mit szóljunk az alternatív valóságokat magukban foglaló párhuzamos univerzumokhoz vagy a jól ismert déjà vu érzéséhez, a kozmometriához, a multiverzumokhoz vagy végtelen univerzumokhoz, amelyekről mostani neves tudósok beszélnek?
Lehetséges, hogy minden egy isteni kozmikus kapcsolat része, amelyben benne foglaltaik az emberi mikrokozmosz és átalakulást hozó szükséges fejlődése is?


2019. március 21., csütörtök

A Nibiru visszatérése, X. bolygó, a mesterséges Oumuamua, jelek, aszteroidák

****ÚJ FORMÁTUM HANGGAL****
***A DOKUMENTUMFILM KÉT RÉSZBŐL ÁLL***

Vajon létezik az X. bolygó és Marduk néven is ismert Nibiru bolygó, és ha igen, milyen hatással van ránk? Számos tudós szerint egy vándorló világról van szó, amely négyszer nagyobb, mint a Jupiter, és amely a Föld Nap körüli pályájához közelít. Jelenleg az Oort-felhőben és a Kuiper-övben rejtőzik, miközben az emberiség szokás szerint semmit sem tud arról, hogy milyen hatással lesz életünkre.
Vajon miért van az, hogy a tudósok, akiknek nagy teljesítményű műholdak és távcsövek állnak rendelkezésükre, nem nyilatkoztak a bolygó közeledtéről annak ellenére, hogy olyan égitestről van szó, amelyet már az ősi Mezopotámiában és a Sumér Bitordalomban is jól ismertek?
Ismereteink szerint felénk tart és gyalázatos küldetése az, hogy amint azt a régmúltban tette, ismét kifossza bolygónk és lakói energiáit, hogy ilyen módon elszívja életünket és életerőnket, ahogy az a távoli korokban történt. Ezenkívül végzetes tervük része volt az is, hogy genetikailag beavatkoztak az emberi szervezetbe, hogy egy keresztezett fajt hozzanak létre, miközben megváltoztatták DNS-ünket és ennek következtében genomunk korábbi 12 szála közül jelenleg csupán kettő aktív.
Ezenkívül vajon lehetséges, hogy a Nibiru az oka annak, hogy veszélyes aszteroidák közelítik meg bolygónkat? Mit rejt az Oumuamua aszteroida, amelyről számos csillagász úgy véli, hogy egyfajta űrszonda, amelyet értelmes lények irányítanak az űrből? Másrészt mire véljük azokról a rejtélyes rádiójelekről, amelyek pulzálva étkeznek a Földre a világűr mélyéről? Lehetséges, hogy ezek a jelek összefüggésben vannak a Nibiru bolygó közeledésével és veszélyes hatásaival?


2019. január 10., csütörtök

A Hold Mint Mesterséges És Üreges Égitest. Jelenségek A Kráterekben. Föld Alatti

****ÚJ FORMÁTUM HANGGAL****
***A DOKUMENTUMFILM HÁROM RÉSZBŐL ÁLL***

Holdunk nem az, aminek mindig is gondoltuk, mert hatalmas titkokat és talányokat rejt magában… Számos kutatás és az azokat alátámasztó jelenségek alapján a Hold nem csak nagy erővel bír és jelentős hatást gyakorol az emberi nemre, de az is bebizonyosodott, hogy mesterséges égitest, amelyet konkrét céllal hoztak létre.
A megmagyarázhatatlan jelenségek között vannak például a következők: Holdunk miért annyira eltérő a Naprendszerünkben lévő többi holdtól, hiszen ez utóbbiak mind sokkal kisebbek, mint a bolygók, amelyek körül keringenek? Miért kering holdunk egy igen szokatlan körpályán az ellipszispálya helyett, és miért mutatja mindig ugyanazt az oldalát? Miért áll a Hold a Földtől ennyire eltérő ásványokból? A hold- és napfogyatkozásokat illetően lehetséges, hogy holdunkat egy matematikailag pontosan kiszámított pontra állították, és ha igen, akkor milyen céllal? Mindezt ki hajtotta végre és milyen technológiával?
Nyilvánvaló, hogy rendkívül nagy titkolózás zajlik és semmit nem akarnak elárulni, és ha ez így van, akkor valaminek indokolnia kell, hogy miért titkolják az igazságot… és bár mindig is azt hittük, hogy a Hold természetes égitest, vannak olyan nyitottabban gondolkodó tudósok, akik komolyan kétségbe vonják mindazt, amit mindig is gondoltunk.
Bebizonyosodott, hogy a Hold nem természetes égitest, hanem mesterséges képződmény, ráadásul belseje üreges, fémből készült és védett, ahogy ez a mostani érdekes dokumentumfilmből kiderül… ezenkívül bizonyítékokat láthatunk arra, hogy a Hold krátereiben támaszpontok, építmények és föld alatti létesítmények találhatók, valamint szokatlan jelenségek zajlanak, amelyeket a Holdra indított küldetésekben részt vevő űrhajósok maguk is megfigyeltek.