menu

2019. december 27., péntek

a gonoszság neurológiája, hüllőagy, nemi alapú erőszak, hímsovinizmus-feminizmus

****ÚJ FORMÁTUM HANGGAL****
***A DOKUMENTUMFILM HÁROM RÉSZBŐL ÁLL***

Az agresszív viselkedés és az erőszak sokaknak tartós pszichés sérüléseket és traumákat okoz, aminek költséges emberi és gazdasági következményei vannak, de mi az eredete ennek a napról napra fokozódó erőszaknak?
Tudományos tanulmányok szerint mindebben alapvető szerepet játszanak a genetikai tényezők, mivel részt vesznek bizonyos ingerületátvivő anyagok előállításában és fokozottabban hajlamosítanak az agresszivitásra, az alkoholizmusra és az erőszakos gyilkosságokra, ugyanakkor a biológia nem határozza meg sorsunkat, mivel agyunk rugalmas és formálható külső és belső tényezők, különböző szerek stb. hatására.
Szintén figyelembe kell venni bizonyos agyi struktúrák részvételét, egyes hormonok hatásait,  a nevelést…
De nem csak erről van szó, mert az erőszakos viselkedés az eltorzult, irracionális és patologikus elme eredménye is lehet, amely a normális emberekétől eltérően látja a dolgokat. Ilyen például a disszociatív személyiségzavar vagy a többszörös személyiség.
De melyek azok a főbb okok, amelyek hatással vannak erre a megállíthatatlan és egyre fokozódó erőszakra? Lehetséges, hogy hozzájárulnak a horrorfilmek és a videójátékok? Lehetséges ezenkívül, hogy létezik egy olyan biológiai alap, amely ezt előidézi? Tudunk a hüllőagy és alapvető és ösztönös funkcióinak létezéséről, amelyeket a hatalom, az erő, a dominancia és a területi ösztön vezérel. De milyen hatással van viselkedésünkre, a politikus viselkedésére vagy azokéra, akik a film és a divat világát irányítják, illetve a pedofil papok és nemesek viselkedésére… Vajon kapcsolatban van az egyre nagyobb számú bántalmazással, amelyek folyamatosan nyilvánosságra kerülnek?
Mit szóljunk továbbá a társadalmi, pszichológiai, szexuális stb. borzalmas nemi alapú erőszakhoz, amelyről világszerte riasztó adatok állnak rendelkezésre és gyalázatos következményekkel járnak? Vagy mit szóljunk a hímsovinizmushoz és a feminizmushoz, amely elválaszt és szembeállít… mi az alapja: lehetséges hogy egy jól szervezett manipuláció része?


2019. november 22., péntek

Mérgező, konfliktusos, robbanékony és manipulatív emberek, szétesett családok

****ÚJ FORMÁTUM HANGGAL****
***A DOKUMENTUMFILM HÁROM RÉSZBŐL ÁLL***

Olyan korszakban élünk, amelyben mindenütt problémás és nehéz természetű, heves és agresszív emberekkel találkozunk. Olyan emberekkel, akik mindenre panaszkodnak, lejáratnak és lenéznek másokat, önzőek és önimádók, akik úgy érzik fontosnak magukat, ha másokat kritizálnak és ezzel rombolják a családi és társadalmi kapcsolatokat. De mi lehet a megoldás erre az immár szokványos helyzetre?
Ha nem ismerjük fel ezeknek az érzelmileg robbanékony és mérgező embereknek a működési módját, akiknek a mindennapi kommunikációját és viselkedését a folyamatos neheztelés, harag és düh jellemzi, akkor igen nehezen tudunk majd érzelmi harmóniában és stabilitásban élni.
Ez az oka annak, hogy megfelelő kapcsolatokat kell fenntartanunk másokkal, hogy ezáltal elkerülhessük a problémákat, mert cinizmussal és képmutatással teli világ vesz körül bennünket, amelyet a lojális magatartás hiánya és különféle megtévesztés jellemez.
Másrészről léteznek manipulatív és másokat bizonyos dolgokra rábeszélni akaró emberek, akik hízelgéssel és ígéretekkel irányítják a tömegeket, és ez részét képezi az üzleti tárgyalásoknak is, az oktatók pedig előadásaikkal és különböző eszközökkel megpróbálják meggyőzni hallgatóságukat, és innen erednek az erőteljes függőségek és az egyre jobban terjedő perverz pedofília egyrészt az egyházi papság, másrészt a korrupt politikusok körében…
De milyen szerepe van mindebben a családoknak? A család továbbra is a társadalom alappillére? Mi történik a diszfunkcionális családokkal, amelyeket érzelmi manipuláció, erőszak, túlságosan autoriter vagy megengedő szülők jellemeznek? Mit szóljunk továbbá a válások számának növekedéséhez, azokhoz a fiatalokhoz, akik nem akarnak házasodni vagy az új millenniumi nemzedékhez, amelynek tagjai nem hajlandóak semmiféle elköteleződésre…? És mi történik az emberi kapcsolatokkal, amelyek tele vannak féktelen érzelmekkel, negatív érzelmeket hordozó, kritikus és neurotikusan viselkedő mérgező emberekkel és korábban nem látott mértékű manipulációval?


2019. október 25., péntek

A mai robotizált Japán, a mesterséges intelligencia veszélyei, 5G, chip

****ÚJ FORMÁTUM HANGGAL****
***A DOKUMENTUMFILM HÁROM RÉSZBŐL ÁLL***
Japánban hagyományaikat hátrahagyva több millió fiatal vetette bele magát az uralkodó nyugati életformába és tette magáévá a modern életstílust, a digitális világot és az új technológiákat. Egyre több japán kezeli személyként a gépeit és nevet ad robotjainak, mobiltelefonjának, lejátszójának… nem beszélve a videójátékok hőseiről vagy a virtuális énekesekről és színészekről. Ez azt jelenti, hogy az elektronikus eszközök Japánban immár olyan létfontosságú részei az emberek mindennapjainak, hogy virtuális családtagokká válnak, és sokan több időt töltenek gépekkel, mint családtagjaik társaságában.
Olyan társadalomban élünk, ahol a mesterséges intelligencia jelentős mértékben átalakítja a gyerekek és fiatalok agyát, és amíg sürgősen nem teszünk lépéseket, addig a mostani emberiség arra van ítélve, hogy helyrehozhatatlan hatások mellett az automatizáció részévé váljon, mivel mindez tompítja az érzéseket, a kifejezőkészséget és a természetességet és ezáltal érzéketlen fiatalok és robotgyerekek generációja jön majd el.
A technológia és a robotika egyre kiszolgáltatottabbá tesz minket gyakorlati haszna ellenére az olyan társadalmakban, mint a japán, ahol sok területen munkaerőhiány van és akut problémát jelent a népesség elöregedése, ezért Japánban tárt karokkal fogadják a robotok munkába állítását… így ma már vannak babarobotok, házikedvenc-robotok, műsorvezető androidok, robotszínészek, -pincérek, -szakácsok és robotpilóták…
Ezzel együtt egyre inkább előretör az ember és a gép összeolvadása, amíg csak egy kiborg android transzhumán fajjá nem válunk. Bár ez irreálisnak tűnhet, több jövőkutató álláspontja szerint a mesterséges intelligenciával működő gépek létrehozása fokozatosan valósággá válik, ami az emberiség végét jelentené, mert eljön majd a pillanat, amikor a mesterséges intelligencia felülmúlja az emberi intelligenciát. Mit szóljunk továbbá az új 5G összekapcsolási hálózathoz és az egészségre és a környezetre, valamint az emberek, az állatok és a növények életére jelentett óriási veszélyeihez? Ezenkívül milyen kapcsolatban áll mindez azzal, hogy az emberi agyhoz hasonló és azt imitáló mesterséges neurális hálózatokat hoztak létre? Továbbá hogyan viszonyuljunk a Neuralink nevű vállalathoz, amely az ember és az elektronikai eszközök összeolvadásával és a közöttük levő kapcsolati felületek kifejlesztésével foglalkozik? Vajon mik lehetnek a céljai?


2019. szeptember 13., péntek

India angolszász kifosztása, ünnepek, templomok, vimanák, nága-maják

****ÚJ FORMÁTUM HANGGAL****
***A DOKUMENTUMFILM HÁROM RÉSZBŐL ÁLL***
Mostani érdekes dokumentumfilmünk második részében az évezredes indiai kultúrával foglalkozunk. Az országot az angolok a Kelet-indiai Társaságon keresztül zsákmányolták ki, hogy több mint két évszázadon keresztül nyersanyagokat és olcsó munkaerőt biztosítsanak az angol ipar számára.
Annak ellenére, hogy több rádzsa is fellázadt a britek ellen, az angolszász uralom országszerte palotákat és városokat pusztított el, az indiai gazdaságot tönkretette, ami tömeges elszegényedést, illetve súlyos éhínséget és járványokat idézett elő, különösen Bengálban, ahol 3–5 millió ember vesztette életét…
Ezenkívül az angolok az első és második világháború között mintegy 4 millió indiaiból álló hadsereget hoztak létre, hogy Anglia oldalán harcoljanak, ami hozzájárult az Egyesült Királyság győzelméhez. Még súlyosabb, hogy a Brit Birodalom ravasz módon eltitkolta a világ közvéleménye elől ezeket a tényeket, ahogy a népirtást és a helyiekkel szembeni  rasszizmust és szegregációt is, mintha egy tanulatlan népről lett volna szó.
Ugyanakkor India igen mély gyökerekkel rendelkezett számos területen: a különböző ismeretek, a nyelv, az építésük rejtélyét máig őrző csodás ősi templomokat létrehozó építészet, az óriások, akiknek fennmaradtak megmagyarázhatatlan lábnyomai, nagy pontosságú furatokkal ellátott esztergált oszlopok, amelyeket rendkívül fejlett eszközökkel és lézertechnológiával készítettek vagy a vimanák vagy repülő hajók rejtélye.
Mindehhez hozzájön a gazdag kultúra olyan nagyszabású és színes ünnepekkel, mint többek között a Diwali, a Ganes Csaturthi, a Holi-fesztivál, a Durga Pudzsa és a Teej, amelyekkel elsősorban az indiaiakat mindig is védelmező istenségeknek tisztelegnek.
Mit szóljunk ezenkívül a rejtélyes indiai nágákhoz, akikről azt állítják, hogy eljutottak a Kolumbusz érkezése előtti Mexikóba, hogy mélyreható ismereteket adjanak át? Kik voltak ezek a lények és hogyan jutottak el a maják földjére, ahol jelenlétük számos nyoma máig fennmaradt?


2019. augusztus 28., szerda

Angol gyarmatosítás, India, vimanák, kozmogónia, technológia. A Taj Mahal

****ÚJ FORMÁTUM HANGGAL****
***A DOKUMENTUMFILM HÁROM RÉSZBŐL ÁLL***

Mindenekelőtt tudnunk kell, hogy hosszú történelmünk és ősi hagyományaink sajnálatos módon rossz szándékú torzítások áldozataivá váltak azzal a céllal, hogy ne ismerhessük meg az igazságot számos dologgal kapcsolatban.
Mostani dokumentumfilmünkben bemutatjuk, hogy az angolszász hegemón hatalom hogyan lépett fel kíméletlenül a Brit-szigeteken olyan területeket kisajátítva, amelyek nem illették meg. Birodalmi uralma egészen addig terjedt, hogy leigázta Amerikát, Kanadát, Afrika, a Közel-kelet és Ázsia egyes részeit, Szingapúrt, Hongkongot, Óceániát, valamint az Atlanti- és Indiai-óceán számtalan szigetét, és hatalomvágya háborúkat robbantott ki Európában, hogy ezáltal területeket szerezhessen a világ összes kontinensén, mert irányítói biztosak volt benne, hogy senki nem fogja felfedezni a terveiket, és míg világszerte nyomort és szenvedést okoztak, eközben mesésen meggazdagodtak.
A Brit Birodalom Indiát is gyarmatosította, amely hatalmas gazdagságot örökölt elődeitől. Mahatma Gandhi vezetésével az országnak sikerült leráznia magáról az angolszász igát, amely több mint két évszázadon át nyomta, és amely több millió halottat és egy kifosztott és elpusztított szubkontinens hagyott maga után.
Ennek ellenére fontos megérteni, hogy az évezredes hindu kultúra hatalmas metafizikai, kozmogóniai, technológiai és építészeti tudással rendelkezik. Isteneikkel, Brahmával, Visnuval és Sivával, valamint házastársaikkal Szaraszvatival, Laksmival és Saktival sok éven át kormányozva népüket egy igen fejlett civilizációs hoztak létre nagy hatású építményekkel, templomokkal és palotavárosokkal, amelyeket jelenleg elképzelhetetlennek tartott technikákkal építettek fel. Ezenkívül a vimanáknak nevezett nagy energiájú repülő szerkezeteikkel képesek voltak a levegőben közlekedni… ami bizonyítékot jelent egy több ezer évvel ezelőtt kifejlesztett tiszta repülési technológiára.
Mostani igen érdekes dokumentumfilmünk harmadik részében a híres TAJ MAHAL igazi történetének járunk utána, mivel számos, megfelelően alátámasztott bizonyíték van rá, hogy a Taj Mahal valójában nem síremlék, ahogy azt el akarják hitetni az emberekkel, hanem Siva Mahadeva isten tiszteletére emelt hindu templom… mert nem szabad elfelejtenünk, hogy nem mindent vehetünk készpénznek, amit hivatalos szinten mondanak.


2019. július 17., szerda

testi, lelki és érzelmi egészség, stressz, szorongás, depresszió

****ÚJ FORMÁTUM HANGGAL****
***A DOKUMENTUMFILM HÁROM RÉSZBŐL ÁLL***

A fizikai, lelki és érzelmi egészség valójában az emberi szervezet természetes állapota, ugyanakkor a rossz táplálkozási szokások és az életmód következtében az emberek nagy része különféle betegségekben szenved, amelyek korlátozzák azon képességüket, hogy egészséges életet éljenek.
Fizikai testünk a tudat kiterjesztése, így tudatunk és érzelmeink hatással vannak a betegségre és az egészségre. Egyértelmű, hogy semmi nem létezik elkülönülten vagy egymástól elválasztva, és egész szervezetünk egy teljes tökéletességgel összhangban működik, mivel a cél a pozitív irányban történő fejlődés.
Ugyanakkor a mostani sötét korban meg kell értenünk azokat a tényezőket, amelyek veszélybe sodorják a valódi egészség megőrzéséhez szükséges egyensúlyt: az olyan tényezők, mint a stressz, a szorongás, a bűntudat, a szomorúság, a levertség, a depresszió, a csak a negatív dolgokra figyelés, a defetizmus, a fóbiák és a komplexusok célja az, hogy továbbra is összetörtnek érezzük magunkat és ne ébredhessünk öntudatunkra…
Ezért sürgősen olyan pozitív érzelmet kell kialakítanunk, amely segít megerősítenünk testi és belső egészségünket; a szeretet, a pozitív lelki állapot, az érzelmi intelligencia, a megbocsátás képessége, az empátia, a mások iránti megértés és az egészséges kommunikáció olyan tényezők, amelyek ezenkívül képesek megerősíteni fizikai, pszichés, érzelmi és szellemi egészségünket és ezáltal másoknak is segíthetünk.
Ezért fokozottabb erőfeszítést kell tennünk annak érdekében, hogy a harmónia és a béke uralkodjon mindenütt, ahol kibontakozunk és a visszafogottságnak, a szeretetnek, a tiszteletnek, valamint a valódi emberi és érzelmi támogatásnak kell érvényesülnie. A legfontosabb az, hogy megtanuljunk megfelelően gondolkodni és érezni tudni.


2019. június 24., hétfő

A GYÓGYSZERIPAR ÁGAZAT ÉS AZ ÉLELMISZERIPAR ÖSSZEESKÜVÉSE AZ EGÉSZSÉG ELLEN

****ÚJ FORMÁTUM HANGGAL****
***A DOKUMENTUMFILM HÁROM RÉSZBŐL ÁLL***

Szervezetünk valójában minden összetevővel rendelkezik ahhoz, hogy sokáig éljünk, és bár szervezetünk egészségének megőrzése a mi kezünkben van azáltal, hogy helyesen táplálkozunk és kiegyensúlyozott életet élünk, egy ideje megpróbálnak ártani nekünk, legyengíteni szervezetünket és betegségeket előidézni, hogy rövidebb ideig éljünk. Jóllehet továbbra is tartja magát az a tévhit, hogy a betegség természetes és elkerülhetetlen állapot, ezt a kijelentést az óriási és nagy hatalmú orvosi ipar táplálja… Vajon lehetséges, hogy a bennünket irányító sötét erők tudják, hogy ha egészségesek maradunk és pszichésen és belsőleg növekszünk, akkor azon kívül, hogy különféle elveszett képességeket és értékeket teremtünk, arra is rájövünk, hogy valójában kicsodák és mi a szándékuk, hogy ártsanak nekünk, amíg teljesen meg nem semmisítenek bennünket.
Mi szóljunk továbbá a gyógyszeriparhoz, amely a fegyvergyártó óriásvállalatok és a kábítószer-kereskedelem után a harmadik legnagyobb ágazat?
Tudomásunk szerint a gyógyszeripar jelenleg már nem foglalkozik a kiegyensúlyozott orvosi kezelésekkel és több milliárd dollárt fektetett be gyógyszeripari újításokba azzal a céllal, hogy ellenőrzése alatt tartsa az egészségügyi szakembereket azáltal, hogy különféle betegségeket „ad el nekünk”, valamint hatástalan és függőséget okozó gyógyszereket állít elő… Vajon lehetséges, hogy érdekében állna a tényleges gyógyítás vagy a cél az, hogy megszerezze a pénzünket azáltal, hogy a betegségeket krónikussá tevő gyógyszereket forgalmaz?
Továbbá miért van az, hogy az olyan betegségek, mint a rák, a szívbetegségek, a túlsúlyosság stb. évről évre egyre elterjedtebbek? Vajon kapcsolatban van a készételek és az adalékanyagokkal, fémekkel és növényvédő szerekkel teli mesterséges és mérgező élelmiszerek elterjedésével, valamint a rezisztens baktériumokkal és a génmódosított összetevőkkel, amelyek valódi globális közegészségügyi katasztrófát okoznak?
Lehetséges, hogy az élelmiszeripar és a gyógyászat elkötelezett az egészség iránt, vagy csak az üzleti és pénzügyi érdekeket tartja szem előtt?
Ha tényleg győztesen akarunk kikerülni az értékes egészségünk ellen indított támadásokból, akkor életbe vágóan fontos felébreszteni a mindannyiunkban benne rejlő alvó észlelés-tudatunkat…


2019. május 16., csütörtök

tér-idő kapuk, fraktális multiverzum, biofotonok, időutazók, déjà vu

****ÚJ FORMÁTUM HANGGAL****
***A DOKUMENTUMFILM HÁROM RÉSZBŐL ÁLL***

A mostani korban minden korábbinál több szokatlan tér-idő jelenség következik be, ami arra utal, hogy dimenziók közötti portálok nyílnak meg, ahol a múlt, a jelen és a jövő összeolvad, és ez magyarázatot ad arra, hogy az időt miért nem úgy érzékeljük, ahogy korábban. Ezek a jelenségek lehetővé teszik, hogy a megfelelő akarattal és éber tudattal átkeljünk egy pozitívabb, változtathatatlan és múlhatatlan párhuzamos világba, hogy így segítséget kaphassunk a Kozmosz felsőbb rendű Lényeitől.
Ennek érdekében nem szabad, hogy gúzsba kössön a mesterséges intelligencia hideg és robotszerű világa, mert a globális hatalom birtokosai – az általuk alkalmazott bolygómérnökség és kibernetika segítségével – negatív eseményeket idéznek elő, mert tudják, hogy ha sikerül levetkőznünk régi szokásainkat és idegi biofotonokat előállítanunk, akkor ledőlnek hamis szabályaik és az évszázados rabszolgaság.
Jelenleg nagy horderejű világméretű átalakulás zajlik, amelyben jelen vannak a többszörös párhuzamos valóságok, az egységes egyetemes és kozmikus Mindent átszövő fraktális szuperhúrok az egyensúlyban és tökéletes szimmetriában lévő kozmometriával vagy szent geometriával együtt.
Léteznek tovább tér-idő alagutak, csillagkapuk vagy kvantum- és fotonfényfolyosók, amelyeken keresztül a csillagokbeli időutazók közlekednek, akiknek az a feladatuk, hogy fogadjanak bennünket, hogy be tudjunk lépni a kozmosz finomabb dimenzióiba, ami közvetlen kapcsolatban áll az emberi lények mutációs átalakulásával.
Mit szóljunk az alternatív valóságokat magukban foglaló párhuzamos univerzumokhoz vagy a jól ismert déjà vu érzéséhez, a kozmometriához, a multiverzumokhoz vagy végtelen univerzumokhoz, amelyekről mostani neves tudósok beszélnek?
Lehetséges, hogy minden egy isteni kozmikus kapcsolat része, amelyben benne foglaltaik az emberi mikrokozmosz és átalakulást hozó szükséges fejlődése is?


2019. március 21., csütörtök

A Nibiru visszatérése, X. bolygó, a mesterséges Oumuamua, jelek, aszteroidák

****ÚJ FORMÁTUM HANGGAL****
***A DOKUMENTUMFILM KÉT RÉSZBŐL ÁLL***

Vajon létezik az X. bolygó és Marduk néven is ismert Nibiru bolygó, és ha igen, milyen hatással van ránk? Számos tudós szerint egy vándorló világról van szó, amely négyszer nagyobb, mint a Jupiter, és amely a Föld Nap körüli pályájához közelít. Jelenleg az Oort-felhőben és a Kuiper-övben rejtőzik, miközben az emberiség szokás szerint semmit sem tud arról, hogy milyen hatással lesz életünkre.
Vajon miért van az, hogy a tudósok, akiknek nagy teljesítményű műholdak és távcsövek állnak rendelkezésükre, nem nyilatkoztak a bolygó közeledtéről annak ellenére, hogy olyan égitestről van szó, amelyet már az ősi Mezopotámiában és a Sumér Bitordalomban is jól ismertek?
Ismereteink szerint felénk tart és gyalázatos küldetése az, hogy amint azt a régmúltban tette, ismét kifossza bolygónk és lakói energiáit, hogy ilyen módon elszívja életünket és életerőnket, ahogy az a távoli korokban történt. Ezenkívül végzetes tervük része volt az is, hogy genetikailag beavatkoztak az emberi szervezetbe, hogy egy keresztezett fajt hozzanak létre, miközben megváltoztatták DNS-ünket és ennek következtében genomunk korábbi 12 szála közül jelenleg csupán kettő aktív.
Ezenkívül vajon lehetséges, hogy a Nibiru az oka annak, hogy veszélyes aszteroidák közelítik meg bolygónkat? Mit rejt az Oumuamua aszteroida, amelyről számos csillagász úgy véli, hogy egyfajta űrszonda, amelyet értelmes lények irányítanak az űrből? Másrészt mire véljük azokról a rejtélyes rádiójelekről, amelyek pulzálva étkeznek a Földre a világűr mélyéről? Lehetséges, hogy ezek a jelek összefüggésben vannak a Nibiru bolygó közeledésével és veszélyes hatásaival?


2019. január 10., csütörtök

A Hold Mint Mesterséges És Üreges Égitest. Jelenségek A Kráterekben. Föld Alatti

****ÚJ FORMÁTUM HANGGAL****
***A DOKUMENTUMFILM HÁROM RÉSZBŐL ÁLL***

Holdunk nem az, aminek mindig is gondoltuk, mert hatalmas titkokat és talányokat rejt magában… Számos kutatás és az azokat alátámasztó jelenségek alapján a Hold nem csak nagy erővel bír és jelentős hatást gyakorol az emberi nemre, de az is bebizonyosodott, hogy mesterséges égitest, amelyet konkrét céllal hoztak létre.
A megmagyarázhatatlan jelenségek között vannak például a következők: Holdunk miért annyira eltérő a Naprendszerünkben lévő többi holdtól, hiszen ez utóbbiak mind sokkal kisebbek, mint a bolygók, amelyek körül keringenek? Miért kering holdunk egy igen szokatlan körpályán az ellipszispálya helyett, és miért mutatja mindig ugyanazt az oldalát? Miért áll a Hold a Földtől ennyire eltérő ásványokból? A hold- és napfogyatkozásokat illetően lehetséges, hogy holdunkat egy matematikailag pontosan kiszámított pontra állították, és ha igen, akkor milyen céllal? Mindezt ki hajtotta végre és milyen technológiával?
Nyilvánvaló, hogy rendkívül nagy titkolózás zajlik és semmit nem akarnak elárulni, és ha ez így van, akkor valaminek indokolnia kell, hogy miért titkolják az igazságot… és bár mindig is azt hittük, hogy a Hold természetes égitest, vannak olyan nyitottabban gondolkodó tudósok, akik komolyan kétségbe vonják mindazt, amit mindig is gondoltunk.
Bebizonyosodott, hogy a Hold nem természetes égitest, hanem mesterséges képződmény, ráadásul belseje üreges, fémből készült és védett, ahogy ez a mostani érdekes dokumentumfilmből kiderül… ezenkívül bizonyítékokat láthatunk arra, hogy a Hold krátereiben támaszpontok, építmények és föld alatti létesítmények találhatók, valamint szokatlan jelenségek zajlanak, amelyeket a Holdra indított küldetésekben részt vevő űrhajósok maguk is megfigyeltek.