menu


2015. május 18., hétfő

Katonák öngyilkosságai. Bin Laden. Germanwings-repülőgép. Drónok

Azokkal a nehéz, kegyetlen helyzetekkel kapcsolatban, amelyeket az elit és a kiárusított kormányok miatt kell megélnünk, akik a hátunk mögött cselekszenek, erőteljesen figyelemfelkeltő az a sürgősséggel végzett tevékenység, hogy bunkert létesítenek, amely azt bizonyítja, hogy valami nagyon súlyos dolog közeledik, de csak kevesek, csak a jelentősebb anyagi erőforrásokkal rendelkezők, férhetnek ezekhez…

De mi az oka ennek? Vajon a készülőben levő, termonukleáris háború veszélyéről lenne szó?
Vagy az elit és klánja a következő globális, pénzügyi összeomlás miatt hoz intézkedéseket?
Lehetséges, hogy ez a titkos mozzanat, amelynek apropóján orwelli, diktatórikus, rendőrállamot hoznak létre és nagyszámú embert zárnak koncentrációs táborba, ahogy már, más videókban kifejtettük, miközben létrehozzák az egyedüli kormányt, egyetlen hadsereggel, egyetlen pénznemmel, azaz az NWO-t, ezért, szükségük van arra, hogy növekedjen a terrorizmus mértéke, és támadásokat indítanak, hogy igazolják azt?

Annak alapján, amit látni lehet, az a céljuk, hogy minden országot bevonjanak, hogy érintetté váljanak és így, kivétel nélkül mindenki, teljes mértékben belépjen a háború, jól előkészített színterére, miközben az emberiség továbbra is kábult a szokásos elfoglaltságai és szórakozásai közepette.


Fajgyűlölet, cionista, MK Ultra, illuminátusok. Eszkalálódó háború

Azzal a szándékkal folytatva, és elmélyülve annak a szükségszerűségben, hogy ne álljunk le a fizikai, pszichikai és belső javulással, elengedhetetlen, hogy megerősítsük magunkat, hogy hatékonyak és pozitívak legyünk, mert ez, azonfelül, hogy biztonságérzetet ad, ösztönöz, motivál, abban is segít, hogy ellenálljunk a bitorló Birodalom nehéz, ellentétes energiáinak, amelyek a lelketlen, hibridizált vazallusaikkal együtt, le akarják rombolni a világot.

Ebben a helyzetben, azokon a károkon felül, amelyek szenvedést okoznak a bolygónak, azzal is szembe kell néznünk, hogy minden a fajgyűlölet és az antiszemitizmus felerősödéséhez vezet, amelyek ugyanabba az irányba mutatnak, mint az Első és a Második Világháború felé vezető első lépések.

De mi a valódi oka mindennek, az egyre erősödő, fanatizmusnak, szélsőségességnek és idegengyűlöletnek, és egyetlen kormány sem avatkozik közbe, hogy azt megállítsa?

Lehet, hogy az a Birodalom új stratégiája, hogy megpróbálják megszállni Iránt, hogy ne maradjon egyetlen békés ország sem? Miért növekszik az IÁ, és az új szövetségese, a Boko Haram, akik templomokat, mecseteket, történelmi jelentőséggel bíró helyszíneket rombolnak le, civileket gyilkolnak le és az egész világot fenyegetik, miközben a kormányok hallgatnak, vagy csak azért informálják a lakosságot, hogy megijesszék őket?

Mi az igazság a történtekről, amelyekről abszolút nem tájékoztatnak?

Védelmező űrhajók. Nemzetközi Űrállomás. Vegyi-felhők

Fontos tudni, hogy a Nagy Csillag Csoport, hogy ne keltsen bizalmatlanságot a lakosság körében, amely meglehetősen traumatizált, bizalmatlan, gyanakvó és mindenre érzékeny, a felébredési folyamat, a rezgés megváltozása és a DNS mutációjának érdekében, csak belsőleg és az álomvilágban segítenek nekünk, de szintén megerősítik a védelmünket a plazma-hajókkal vagy körkörös, gömb alakú, cső formájú és anyaűrhajókkal, az ezeknek megfelelő színekkel és formákkal.

Mindezek hatalmas segítséget jelentenek, hogy megvédjenek minket, nem csak a Földön, hanem a világűrben, ráadásul a Nemzetközi Űrállomás környékén is.
De mi az oka annak, hogy a NASA kivágta azt a képet, ahol éppen egy ufó flotta bukkant fel? Talán azért, hogy ne lássuk a védelmező űrhajókat, amelyek figyelnek és szemmel tartanak mindent, amit tesznek?

Mi történt valójában az Antares hordozórakéta megsemmisítésénél, amikor a Nemzetközi Űrállomás felé tartott? Ezen felül, mi volt az oka annak, hogy hirtelen felrobbant egy amerikai, katonai műhold? Miért van az, hogy ilyen egybeesések történnek, ekkora kockázatok vannak jelen, és a nemzetközi sajtó nem számol be róla? Milyen különös, rejtélyes dolog lengi körül az ISS-t?

Talán tudomással bírnak róla, hogy a birodalom mesterkedik valamiben, hogy hatalmas tömegmészárlást okozzon, mivel a Csillag Csoport folyamatosan nagy figyelemmel kíséri mindazt, ami történik?
Ugyanígy, mit mondhatunk a hamis zászló műveletről, a Kék Sugár Projekt keretében, amelyet azért hoztak létre a sötétek, hogy megfélemlítsenek minket és elhitessék a lakossággal, hogy megszállnak minket az űrből, azonban, ők maguk jelennek meg, és folytatják az ütemtervük kivitelezését?


Az MK Ultra Hollywoodban, szubliminális manipuláció és balesetek

Annak a sürgős, szükségszerűségével folytatva, hogy harcoljunk a mély dermedtségből való felébredésért, habár a sötétek buzgóan továbbra is kitartanak azon törekvésük mellett, hogy destabilizálják a Földet és az emberiséget, hogy tudatlan és lenyugtatott állapotban tartsanak minket, erősen megfélemlítve, aggodalommal telve, nagyobb erőfeszítést kell tennünk, és együtt kell működnünk azokkal a fényes lényekkel, akik végtelen szeretettel és irgalmassággal dolgoznak azon, hogy ne következzen be még nagyobb káosz és rombolás. Ők kikódolnak minket minden nehéz dologtól, amelyeket az évek során felhalmoztunk, és ezeket pozitív kódokkal helyettesítik
De képesek vagyunk erre, most, amikor a legnehezebb pillanatokat éljük át, krízissel, szegénységgel, konfliktusokkal, kémkedéssel, erősödő hatalmi visszaélésekkel, rejtélyes halálesetekkel, önmerénylettel, népirtással, háborúval telve, hogy erősebbé váljon az iszlámfóbia és az antiszemitizmus?

És mit mondhatunk a hetedik művészeti ágról, talán a munkájuk részeként kitartóan mossák az agyunkat, hogy megteremtsék az új világrendet és ennek érdekében mindenfajta üzenetet küldenek, hogy a tudattalan emberek a hálójukba essenek?

Talán a pusztító, manipulált filmek létrehozásának mélyen tanulmányozott célja van? Vagy a hollywoodi birodalom, az uralkodó elit fontos részeként, a megszokott kettős vagy hármas szándékú lépéseket teszi meg, hogy folytassák az elnyomásunkat, csökkentsék a mentális, az érzelmi és a belső rezgésünket? Vajon ezen belül találhatók a programozás szintjeinek és a mentális viselkedés megváltoztatásának rettenetes technikái, amely az MK Ultra különböző módszereit rejti magában?

Eltitkolt marsi élet és utazások a Marsra. Obama a Marson.

Kizárólag segítési szándéktól vezérelve, keressük annak a módját, hogy elkerülhessük, hogy a nagyszámú konfliktus és kíméletlenség előfordulása világszerte emelkedjen, ehhez pedig rendkívül fontos, hogy tudatosságra tegyünk szert, számos, nagyon súlyos helyzettel kapcsolatban, amelyek, a bolygó lakóiként, mindannyiunkat érintenek, mivel az egyedüli lakhelyünk forog kockán, és azzal, hogy érdektelenek maradunk, azt mutatjuk, hogy nem vagyunk a saját sorsunkért és embertársainkért harcoló lények. Arról van szó, hogy vonjuk be jobban magunkat és alaposan tudjunk meg mindent arról, ami velünk történik, és egyre jobban szorongat minket.

Ezzel kapcsolatban arra a törekvésre utalunk, hogy mindenhol elpusztítsanak minket és hozzászoktatnak ahhoz, hogy borzasztó szegénységben éljünk, aggodalommal, halállal és fájdalommal telve, miközben az emberiség, mint mindig, nem tesz semmit, hogy megoldja ezt.

De lehetséges, hogy minden megoldódik, helyesen és pártatlanul, ahogy lennie kellene, vagy tovább kell szenvednünk ahhoz, hogy elérjük a szükségszerű és sürgős átalakulást?

Nagyon fontos megérteni, hogy nehéz pillanatban vagyunk, amikor a Föld komoly változásokon megy át, beleértve olyanokat is, amelyeket még soha nem látták azelőtt például, hogy a Holdon számos, ismeretlen eredetű, űrhajó jelent meg, emellett különös robbanások történtek. De ezenkívül, mit mondhatunk a Mars bolygóról, és az azt övező megszámlálhatatlan rejtélyről?