menu

2015. december 11., péntek

Társadalmi káosz, merénylet, az EU felbomlása, mikrocsip beültetések, RFID

Nagyon nehéz időszakban élünk, a történelmünk legsúlyosabb pillanatában. A globális hatatom urai, bár nehéz elképzelnünk, mert úgy érzékeljük, mintha minden ugyanúgy folytatódna, továbbra is azon dolgoznak, hogy még nagyobb instabilitást és fájdalmat okozzanak a nagyszámú menekültnek, akik nem tudják hova menjenek… Ha ehhez hozzáadjuk a terrorizmust, a zsarolást, a korrupciót, a kegyetlen, embertelen háborúkat, akkor látható, hogy a rendkívüli engedetlenség, napról-napra erősödik…

De talán ebben a súlyos helyzetben, hatalmas összeesküvést szőnek a szövetségesek, hogy sürgősen elérjék az EU különös felbomlását… amely még több terrort, kontrollt, felkeléseket, gazdasági krízist, munkanélküliséget, nagyobb rasszizmust vált ki. Vajon a tömegek feletti szigorú kontroll az európai lakosságot is érinteni fogja?

Nagyon fontos megértenünk, hogy ha nem teszünk valamit a túlélésünkért, akkor hamarosan az egész emberiség, kivétel nélkül, ki lesz téve annak, hogy elektromágneses eszközöket telepítenek beléjük. Ezek teljesen kiszolgáltatnak minket, vagyis apró mikrocsipekkel jelölnek meg minket, hogy ezáltal minden aspektust az uralmuk alatt tarthassanak. Vagyis, ki leszünk szolgáltatva az úgynevezett Nagy Testvérnek, akiről számos kiadvány látott napvilágot, úgy filmek, mint számos könyv, amelyek ezzel a komoly, rendkívül fenyegető veszéllyel foglalkoztak.


Párizsi merénylet. Az IÁ fenyegetése. Az illuminátusok hamis zászló művelete NWO

Arra a rettenetes, rémes cselekedetre utalunk, amely az egész világot megrázta és azzal a szándékkal követték el, hogy még nagyobb instabilitást okozzanak, és mindenfelé igyekezzenek nagymértékű bizonytalanságot, és erős sokk-hatást kiváltani. Hatalmas gonoszságtól vezérelve, amely a pusztító sötéteket mindig is jellemezte, sikerült gyökeresen megváltoztatniuk mindannyiunk életét, pszichéjét, tudatosságát és szenvedést okozniuk…
Szomorú hír ez a béke, a szabadság, és az alapvető emberi jogok számára. De nem csupán ebben az országban uralkodott el a félelem, hanem egész Európában, sőt az egész világon is, mert az embertelen terrorfenyegetések határtalanul terjednek mindenfelé…
De a megannyi fenyegetésen felül, talán valami még rettenetesebb dologra készülnek, amely felborítaná a szabadságunkat? Még mindig nem vesszük észre, hogy minden lépést az NWO megteremtése érdekében tesznek?
Miért jelentette be egy ismeretlen az interneten két nappal a merénylet előtt, hogy mi fog történni? Ezen felül, miért szivárgott ki olyan hír egy nappal a merénylet előtt, hogy baljós események fognak bekövetkezni?
Ugyanígy, az is rendkívül figyelemfelkeltő, hogy ezek a hátborzongató esetek egyáltalán nem esetlegesek vagy véletlenek, ahogy sokan hihetik…


Függetlenségi mozgalmak. Csalás és korrupció a politikában. Spanyolország NWO

A létezésünk szempontjából, rendkívül érzékeny kérdések második részével folytatjuk, mivel az elit és a szövetségesei elsősorban az egész világ feletti monopóliumra törekednek. De ha nem működnek a mindig is játszott, alattomos játékaik, akkor további szövetségeseket keresnek, hogy ezáltal akadálytalanul kontrollálhassanak. Az az elsődleges céljuk, hogy ellenállás nélkül létrehozhassák a számukra rendkívül szükséges új világrendet, mert ezáltal teljes kontrollt gyakorolhatnának az egész bolygó felett. Ehhez meg kell mutatniuk a valódi arcukat, és úgy tűnik, most ez történik.

Talán nem sikerült rákényszeríteniük a saját érdekeiket a görög népre a népszavazás eredményével szemben? És mit mondhatunk Portugáliáról és a nemrég zajlott választásokról?
És a Spanyolországban tartandó közelgő választások után ki fog kormányozni? A jól ismert pártok képviselői, vagy más csoportok, az úgynevezett újak, megújult projektekkel, vagy ugyanazok, csupán fiatalabb arccal, hogy így továbbra is kormányon maradhassanak, de mindig olyat ígérnek, amelyet nem fognak betartani, mert végül a gazdáikat kell szolgálniuk?
Lehet, hogy számos, az átlagnál tudatosabb, állampolgár tisztában van vele, hogy mi zajlik a falak mögött, hogy szörnyű utasításokat adnak azért, hogy monarchiákat és kormányokat változtassanak meg, ahogy mindig is tették?

Ezenfelül, mit mondhatunk a teljes mértékben feltáruló függetlenségi mozgalmakról? Lehet, hogy ezek új alternatívát jelentenek a globális hatalom birtokosai számára, hogy kikényszerítsék az új világrendet?


A terror elkendőzése, Szíria. Oroszország szembeszáll az elit összeesküvésével

Azok a Földön zajló, pusztítást okozó rettenetes események, amelyek egyre jobban elmélyítik a káoszt, nem a véletlennek köszönhetőek, hanem nagy valószínűséggel más erők mozgatják őket, amelyekre nem is gyanakszunk. A nagy többségünk, mivel nem ismeri a titkos mozgatórugókat, beletörődünk mindebbe.

Problémát jelent a valódi információ hiánya, amely hatalmas tudatlanságot teremt, aminek a következtében a globális Birodalom számos eseményt a kedve szerint irányíthat. Mivel több millió ember nem ismeri az igazságot, ezért elfogadják az egyáltalán nem meggyőző dolgokat is...
Talán sikerrel járt a nagykoalíció, amely azzal a céllal jött létre, hogy véget vessen az Iszlám Állam rémuralmának? Mi volt az oka, hogy nem sikerült meggyengíteni őket, hanem éppen ellenkezőleg, még több várost vettek be és kulturális, vallási központokat romboltak le?

Lehetséges a kegyetlenség ilyen fokára jutni úgy, hogy közben a társadalom és a kormányok nem tiltakoznak ellene? Vagy olyan, meghatározott célkitűzésektől vezérelt, tervről lenne szó, amely további borzalmakat okoz és még több embert tesz menekültté az egész Közel-Keleten és Afrikában?
Talán hamarosan napvilágra kerül az eltitkolt igazság és a nagy összeesküvés? És Szíriával kapcsolatban, mi az oka annak, hogy kitartóan meg akarják buktatni a törvényes kormányt, miközben a lakosság legnagyobb része feltétel nélkül támogatja?


Kettős politikai játék. Foton-fény a rózsabokroknál, űrhajók, óriási növények

Miután kifejtettük a körülöttünk zajló rettenetes történéseket, amelyek azoknak az igazságtalan háborúknak köszönhetőek, amelyeket azért robbantottak ki, hogy jelentős kivándorlást váltsanak ki világszerte...Lehet, hogy az elit megpróbálja eltitkolni az örökös, kettős csapdáját, a legjobb arcukat, valamint a menekültek iránti segítőkészségüket mutatva? Vagy az egész bolygó figyelmen kívül hagyja ezt a cinizmust, amely hamarosan napvilágot lát majd? Hihetetlen, de a politikusok piszkos, kettős morálja egyáltalán nem ér véget ezzel…
Másrészt, az emberiség egyik problémája, hogy elvesztettük azt a képességet, hogy az égre nézzünk és észrevegyük, hogy valójában nem vagyunk egyedül, főleg most, amikor minden a csillag-foton-fény irányába rendeződik.

Ugyanígy, nem csak a csillagközi űrhajók láthatók, hanem szintén jelen van a multiverzum is, ahol mások is élnek tele fénnyel, bölcsességgel és szeretettel, ahol várják azokat, akiknek fejlődik a DNS-ük és felébresztik az alvó tudatosságukat... Szintén jelen vannak az inter-dimenzionális kapuk, amelyeket azért hoztak létre, hogy megvédjenek minket és kimentsék azokat, akik valóban jobbá váltak fejlődés és a mutáció által, és valójában szeretnének segítségben részesülni.
Ezért ragaszkodunk ahhoz, hogy mindig igyekezzünk normálisak, egyszerűek, meggondoltak, engedékenyek lenni, hogy nagyobb befogadóképességet, intelligenciát és érzékenységet teremtve megemeljük rezgésünket. A foton-fény űrhajók sokféleképpen jelennek meg a változó természetben, különösen a rózsabokroknál és a különböző gyógynövényeknél.


Menekülthullám. Válság az EU-ban. Az NWO összeesküvése.

Ezek a tények rendkívül sajnálatosak, mert az invázív, terrort gyakorló csoportok továbbra is ellopják, ami nem az övék. A szolgaságba döntésünk és a választásokon elérhető előnyök most sürgőssé váltak a Birodalom számára, és mindez a tervük részét képezi. De mi az oka ennek a rettenetes, kizsákmányoló, megvető kegyetlenségnek? Talán még valamit rejtegetnek? Bár álcázzák magukat, azonban, egyre inkább nyilvánvalóvá válik minden, és elárulják magukat?
Nem nyilvánvaló, hogy hogyan bánnak velük, szétválogatva és megjelölve őket? Ráadásul mindezt úgy teszik, mintha bűnözőkről lenne szó, pedig ezek az emberek csupán arra törekszenek, hogy legyen munkájuk és békében élhessenek? Azonban, nem mással találkoznak, mint elutasítással és erősödő rasszizmussal.

Talán azért akarnak kivándorolni az országukból, hogy ilyen rosszul bánjanak velük, hogy megalázzák őket, pedig csak a saját országukban, a Birodalom által kiváltott igazságtalanság és kegyetlenség elől menekülnek?
Nem lehet, hogy megtévesztették őket, és ezért hiszik, hogy Európa az Ígéret Földje, különösen Németország? Azonban, a menekültek és az egész világ döbbenetére, óriási nehézségekbe ütköznek, olyanokba, amelyeket soha sem képzeltek volna. És hogyan jár el az EU? Azonfelül, hogy rosszul bánnak velük, további komoly igazságtalanságok is érik őket. Például, hosszú folyosókba terelik őket, hatalmas ketrecek, börtön, vagy elkülönítő felé. Rendőrállam csapdájába esnek, aztán gettókba zárják őket, miközben az országok lezárják a határaikat. Az a legrosszabb, hogy senki sem érti a rettenetes valódi szándékaikat...


Menekültek. Evakuálásra szolgáló portálok, kvantikus ugrás. Multiverzumok

A csillagok világát érintő témák második részében, amelyet mindannyiunknak meg kellene ismernünk, hogy, ezáltal, elősegítsük az átalakító hatású fejlődést, a mutációt, amely eljuttat minket a fényhez, olyan kozmikus történésről van szó, amely túl értékes ahhoz, hogy elfecséreljük azáltal, hogy nem nyugtalanít minket semmi, vagy olyan helyzetekbe keveredünk, amelyek rövid idő alatt mindent megváltoztathatnak az anti-fénynek köszönhetően. Ez az erő kitartóan dolgozik rajta, hogy kiirtson minket a bolygóról.

Akkor, nem nyilvánvaló, hogy világszerte elnéptelenedést és óriási szenvedést akarnak kiváltani a háborúk és a lehető legtöbb számú menekült által, mert tudják, hogy bár vannak, akik a földjükön és az otthonukban maradnak, ugyanakkor a menekültek nem tudják hova menjenek, végül pedig rosszabb körülmények közé kerülnek, mint ahonnan elindultak?
Ezáltal megmutatkozik, hogy az elit terrorja az egész bolygó felett átveszi a hatalmat, de eközben, az idő egyre jobban felgyorsul, ami az ő érdekeik ellen megy, és ez mozgatja őket a kiirtásunkra irányuló terv végrehajtásában. Ez annak köszönhető, hogy napról-napra, egyre több energia-csatorna közvetít felénk foton-fényt az űrből és ez az anti-fény számára elviselhetetlen, nem tud ellenállni neki. Ezért a Csillag Csoport figyel rájuk.

Valójában az emberi és a belső átalakulás útja nem könnyű, ezért nagyon fontos megtanulni megismerni magunkat, megfigyelni a reakcióinkat, a viselkedésünket, mert ez megemeli a rezgésünket, amely, a megfelelő pillanatban, jutalomban részesít minket és az új foton-fény faj részesei lehetünk. Ebben az esetben a szupradimenzionális kapuk kinyílnak majd előttünk és bármilyen súlyos esemény esetén a Galaktikus Szövetség hajóival és a portálokon keresztül megkezdik az evakuálást…