menu

2015. december 11., péntek

Társadalmi káosz, merénylet, az EU felbomlása, mikrocsip beültetések, RFID

Nagyon nehéz időszakban élünk, a történelmünk legsúlyosabb pillanatában. A globális hatatom urai, bár nehéz elképzelnünk, mert úgy érzékeljük, mintha minden ugyanúgy folytatódna, továbbra is azon dolgoznak, hogy még nagyobb instabilitást és fájdalmat okozzanak a nagyszámú menekültnek, akik nem tudják hova menjenek… Ha ehhez hozzáadjuk a terrorizmust, a zsarolást, a korrupciót, a kegyetlen, embertelen háborúkat, akkor látható, hogy a rendkívüli engedetlenség, napról-napra erősödik…

De talán ebben a súlyos helyzetben, hatalmas összeesküvést szőnek a szövetségesek, hogy sürgősen elérjék az EU különös felbomlását… amely még több terrort, kontrollt, felkeléseket, gazdasági krízist, munkanélküliséget, nagyobb rasszizmust vált ki. Vajon a tömegek feletti szigorú kontroll az európai lakosságot is érinteni fogja?

Nagyon fontos megértenünk, hogy ha nem teszünk valamit a túlélésünkért, akkor hamarosan az egész emberiség, kivétel nélkül, ki lesz téve annak, hogy elektromágneses eszközöket telepítenek beléjük. Ezek teljesen kiszolgáltatnak minket, vagyis apró mikrocsipekkel jelölnek meg minket, hogy ezáltal minden aspektust az uralmuk alatt tarthassanak. Vagyis, ki leszünk szolgáltatva az úgynevezett Nagy Testvérnek, akiről számos kiadvány látott napvilágot, úgy filmek, mint számos könyv, amelyek ezzel a komoly, rendkívül fenyegető veszéllyel foglalkoztak.


Párizsi merénylet. Az IÁ fenyegetése. Az illuminátusok hamis zászló művelete NWO

Arra a rettenetes, rémes cselekedetre utalunk, amely az egész világot megrázta és azzal a szándékkal követték el, hogy még nagyobb instabilitást okozzanak, és mindenfelé igyekezzenek nagymértékű bizonytalanságot, és erős sokk-hatást kiváltani. Hatalmas gonoszságtól vezérelve, amely a pusztító sötéteket mindig is jellemezte, sikerült gyökeresen megváltoztatniuk mindannyiunk életét, pszichéjét, tudatosságát és szenvedést okozniuk…
Szomorú hír ez a béke, a szabadság, és az alapvető emberi jogok számára. De nem csupán ebben az országban uralkodott el a félelem, hanem egész Európában, sőt az egész világon is, mert az embertelen terrorfenyegetések határtalanul terjednek mindenfelé…
De a megannyi fenyegetésen felül, talán valami még rettenetesebb dologra készülnek, amely felborítaná a szabadságunkat? Még mindig nem vesszük észre, hogy minden lépést az NWO megteremtése érdekében tesznek?
Miért jelentette be egy ismeretlen az interneten két nappal a merénylet előtt, hogy mi fog történni? Ezen felül, miért szivárgott ki olyan hír egy nappal a merénylet előtt, hogy baljós események fognak bekövetkezni?
Ugyanígy, az is rendkívül figyelemfelkeltő, hogy ezek a hátborzongató esetek egyáltalán nem esetlegesek vagy véletlenek, ahogy sokan hihetik…


Függetlenségi mozgalmak. Csalás és korrupció a politikában. Spanyolország NWO

A létezésünk szempontjából, rendkívül érzékeny kérdések második részével folytatjuk, mivel az elit és a szövetségesei elsősorban az egész világ feletti monopóliumra törekednek. De ha nem működnek a mindig is játszott, alattomos játékaik, akkor további szövetségeseket keresnek, hogy ezáltal akadálytalanul kontrollálhassanak. Az az elsődleges céljuk, hogy ellenállás nélkül létrehozhassák a számukra rendkívül szükséges új világrendet, mert ezáltal teljes kontrollt gyakorolhatnának az egész bolygó felett. Ehhez meg kell mutatniuk a valódi arcukat, és úgy tűnik, most ez történik.

Talán nem sikerült rákényszeríteniük a saját érdekeiket a görög népre a népszavazás eredményével szemben? És mit mondhatunk Portugáliáról és a nemrég zajlott választásokról?
És a Spanyolországban tartandó közelgő választások után ki fog kormányozni? A jól ismert pártok képviselői, vagy más csoportok, az úgynevezett újak, megújult projektekkel, vagy ugyanazok, csupán fiatalabb arccal, hogy így továbbra is kormányon maradhassanak, de mindig olyat ígérnek, amelyet nem fognak betartani, mert végül a gazdáikat kell szolgálniuk?
Lehet, hogy számos, az átlagnál tudatosabb, állampolgár tisztában van vele, hogy mi zajlik a falak mögött, hogy szörnyű utasításokat adnak azért, hogy monarchiákat és kormányokat változtassanak meg, ahogy mindig is tették?

Ezenfelül, mit mondhatunk a teljes mértékben feltáruló függetlenségi mozgalmakról? Lehet, hogy ezek új alternatívát jelentenek a globális hatalom birtokosai számára, hogy kikényszerítsék az új világrendet?


A terror elkendőzése, Szíria. Oroszország szembeszáll az elit összeesküvésével

Azok a Földön zajló, pusztítást okozó rettenetes események, amelyek egyre jobban elmélyítik a káoszt, nem a véletlennek köszönhetőek, hanem nagy valószínűséggel más erők mozgatják őket, amelyekre nem is gyanakszunk. A nagy többségünk, mivel nem ismeri a titkos mozgatórugókat, beletörődünk mindebbe.

Problémát jelent a valódi információ hiánya, amely hatalmas tudatlanságot teremt, aminek a következtében a globális Birodalom számos eseményt a kedve szerint irányíthat. Mivel több millió ember nem ismeri az igazságot, ezért elfogadják az egyáltalán nem meggyőző dolgokat is...
Talán sikerrel járt a nagykoalíció, amely azzal a céllal jött létre, hogy véget vessen az Iszlám Állam rémuralmának? Mi volt az oka, hogy nem sikerült meggyengíteni őket, hanem éppen ellenkezőleg, még több várost vettek be és kulturális, vallási központokat romboltak le?

Lehetséges a kegyetlenség ilyen fokára jutni úgy, hogy közben a társadalom és a kormányok nem tiltakoznak ellene? Vagy olyan, meghatározott célkitűzésektől vezérelt, tervről lenne szó, amely további borzalmakat okoz és még több embert tesz menekültté az egész Közel-Keleten és Afrikában?
Talán hamarosan napvilágra kerül az eltitkolt igazság és a nagy összeesküvés? És Szíriával kapcsolatban, mi az oka annak, hogy kitartóan meg akarják buktatni a törvényes kormányt, miközben a lakosság legnagyobb része feltétel nélkül támogatja?


Kettős politikai játék. Foton-fény a rózsabokroknál, űrhajók, óriási növények

Miután kifejtettük a körülöttünk zajló rettenetes történéseket, amelyek azoknak az igazságtalan háborúknak köszönhetőek, amelyeket azért robbantottak ki, hogy jelentős kivándorlást váltsanak ki világszerte...Lehet, hogy az elit megpróbálja eltitkolni az örökös, kettős csapdáját, a legjobb arcukat, valamint a menekültek iránti segítőkészségüket mutatva? Vagy az egész bolygó figyelmen kívül hagyja ezt a cinizmust, amely hamarosan napvilágot lát majd? Hihetetlen, de a politikusok piszkos, kettős morálja egyáltalán nem ér véget ezzel…
Másrészt, az emberiség egyik problémája, hogy elvesztettük azt a képességet, hogy az égre nézzünk és észrevegyük, hogy valójában nem vagyunk egyedül, főleg most, amikor minden a csillag-foton-fény irányába rendeződik.

Ugyanígy, nem csak a csillagközi űrhajók láthatók, hanem szintén jelen van a multiverzum is, ahol mások is élnek tele fénnyel, bölcsességgel és szeretettel, ahol várják azokat, akiknek fejlődik a DNS-ük és felébresztik az alvó tudatosságukat... Szintén jelen vannak az inter-dimenzionális kapuk, amelyeket azért hoztak létre, hogy megvédjenek minket és kimentsék azokat, akik valóban jobbá váltak fejlődés és a mutáció által, és valójában szeretnének segítségben részesülni.
Ezért ragaszkodunk ahhoz, hogy mindig igyekezzünk normálisak, egyszerűek, meggondoltak, engedékenyek lenni, hogy nagyobb befogadóképességet, intelligenciát és érzékenységet teremtve megemeljük rezgésünket. A foton-fény űrhajók sokféleképpen jelennek meg a változó természetben, különösen a rózsabokroknál és a különböző gyógynövényeknél.


Menekülthullám. Válság az EU-ban. Az NWO összeesküvése.

Ezek a tények rendkívül sajnálatosak, mert az invázív, terrort gyakorló csoportok továbbra is ellopják, ami nem az övék. A szolgaságba döntésünk és a választásokon elérhető előnyök most sürgőssé váltak a Birodalom számára, és mindez a tervük részét képezi. De mi az oka ennek a rettenetes, kizsákmányoló, megvető kegyetlenségnek? Talán még valamit rejtegetnek? Bár álcázzák magukat, azonban, egyre inkább nyilvánvalóvá válik minden, és elárulják magukat?
Nem nyilvánvaló, hogy hogyan bánnak velük, szétválogatva és megjelölve őket? Ráadásul mindezt úgy teszik, mintha bűnözőkről lenne szó, pedig ezek az emberek csupán arra törekszenek, hogy legyen munkájuk és békében élhessenek? Azonban, nem mással találkoznak, mint elutasítással és erősödő rasszizmussal.

Talán azért akarnak kivándorolni az országukból, hogy ilyen rosszul bánjanak velük, hogy megalázzák őket, pedig csak a saját országukban, a Birodalom által kiváltott igazságtalanság és kegyetlenség elől menekülnek?
Nem lehet, hogy megtévesztették őket, és ezért hiszik, hogy Európa az Ígéret Földje, különösen Németország? Azonban, a menekültek és az egész világ döbbenetére, óriási nehézségekbe ütköznek, olyanokba, amelyeket soha sem képzeltek volna. És hogyan jár el az EU? Azonfelül, hogy rosszul bánnak velük, további komoly igazságtalanságok is érik őket. Például, hosszú folyosókba terelik őket, hatalmas ketrecek, börtön, vagy elkülönítő felé. Rendőrállam csapdájába esnek, aztán gettókba zárják őket, miközben az országok lezárják a határaikat. Az a legrosszabb, hogy senki sem érti a rettenetes valódi szándékaikat...


Menekültek. Evakuálásra szolgáló portálok, kvantikus ugrás. Multiverzumok

A csillagok világát érintő témák második részében, amelyet mindannyiunknak meg kellene ismernünk, hogy, ezáltal, elősegítsük az átalakító hatású fejlődést, a mutációt, amely eljuttat minket a fényhez, olyan kozmikus történésről van szó, amely túl értékes ahhoz, hogy elfecséreljük azáltal, hogy nem nyugtalanít minket semmi, vagy olyan helyzetekbe keveredünk, amelyek rövid idő alatt mindent megváltoztathatnak az anti-fénynek köszönhetően. Ez az erő kitartóan dolgozik rajta, hogy kiirtson minket a bolygóról.

Akkor, nem nyilvánvaló, hogy világszerte elnéptelenedést és óriási szenvedést akarnak kiváltani a háborúk és a lehető legtöbb számú menekült által, mert tudják, hogy bár vannak, akik a földjükön és az otthonukban maradnak, ugyanakkor a menekültek nem tudják hova menjenek, végül pedig rosszabb körülmények közé kerülnek, mint ahonnan elindultak?
Ezáltal megmutatkozik, hogy az elit terrorja az egész bolygó felett átveszi a hatalmat, de eközben, az idő egyre jobban felgyorsul, ami az ő érdekeik ellen megy, és ez mozgatja őket a kiirtásunkra irányuló terv végrehajtásában. Ez annak köszönhető, hogy napról-napra, egyre több energia-csatorna közvetít felénk foton-fényt az űrből és ez az anti-fény számára elviselhetetlen, nem tud ellenállni neki. Ezért a Csillag Csoport figyel rájuk.

Valójában az emberi és a belső átalakulás útja nem könnyű, ezért nagyon fontos megtanulni megismerni magunkat, megfigyelni a reakcióinkat, a viselkedésünket, mert ez megemeli a rezgésünket, amely, a megfelelő pillanatban, jutalomban részesít minket és az új foton-fény faj részesei lehetünk. Ebben az esetben a szupradimenzionális kapuk kinyílnak majd előttünk és bármilyen súlyos esemény esetén a Galaktikus Szövetség hajóival és a portálokon keresztül megkezdik az evakuálást…


2015. augusztus 27., csütörtök

Interdimenzionális portálok. A Galaktikus Szövetség ufó-űrhajói.

Azzal az egyedüli célkitűzéssel folytatva, hogy útmutatást adjunk a fejlődésünk érdekében, eljött a végső pillanat, mert a megemelkedett rezgés által, ha semmi sem keresztezi az utunkat, sikerül majd elérnünk a mindig is várt eredményt.

Egy olyan erős tér-idő fényenergiáról van szó, amely körülveszi a bolygónkat, és amely nagyszerű, a csillagokból érkező segítségben részesíthet minket a megmentésünk érdekében. Eljött a pillanat, hogy kvantum-csillag ugrást tegyünk, egy valódi változás felé, amely felemel minket és mindörökre átvezet a foton-fényhez. Mert, ahogy most mennek a dolgok, minden annyira veszélyessé vált, hogy sürgős lett, hogy felkészüljünk rá, hogy képesek legyünk szembenézni bármilyen, előre nem látható, eseménnyel. Valamint, fel kell készülnünk a számos nehézségre és akadályra, ezért legyünk mindig nagyon éberek, minden történéssel kapcsolatban, amelyet az anti-fény hoz.

Sürgősen fel kell ébresztenünk a tudatosságunkat, mert a hihetetlen dimenziókapuk és a fény-hajók, azzal a kizárólagos céllal érkeznek, hogy segítsenek nekünk, mert képesek arra, hogy jelen legyenek és testet öltsenek… Lehet, hogy védelmi feladatokat látnak el, miközben az emberiség a saját dolgaival van elfoglalva, anélkül, hogy észrevennénk, hogy valami felettünk álló dolog tart felénk, hogy megvédjen minket, és kikódolja a régi DNS-ünket, miközben megemeli az alvó tudatosságunkat, különösen azokét, akik jó akarattal telve, rendelkezésre állnak, hogy jobbá tegyék az életüket?


2015. július 26., vasárnap

Az új korszak gyermekei. Indigó, kristály, érzékeny gyerekek, aktív DNS

Mi okozza ezt a sok, a lakosság ellen irányuló, igazságtalanságot? Talán tartanak tőle, hogy felébred Európa és a világ lakossága és megannyi kifogással, félrevezetéssel meg kell próbálniuk megfékezni ezt a megállíthatatlan fellendülést? El kell érnünk, hogy felülemelkedjünk magunkon, még akkor is, ha sorscsapások, terror és globális krízis vesz körül minket, mert ezáltal megmutatkozik, hogy őszinte vágyakozás van bennünk az akadályok leküzdése és a jobbá válás iránt, amelyet nem csak saját magukért teszünk, hanem hogy így jó vezetői és irányítói lehessünk a gyerekeinek és a családunknak.

Ezzel kapcsolatban, miért születnek másféle gyerekek valamint, a normálistól eltérő viselkedésű... repülőgép-baleseteket túlélő... az átlagost felülmúló képességgel, ügyességgel és érzékenységgel is rendelkező, éberebb, érzékenyebb, érettebb és magasabb intelligencia szintű gyerekek? Lehet, hogy olyan gyerekekről van szó, akiknek magasabb rendű a genetikájuk, vagy csillag génekkel rendelkeznek, és azért születtek fizikai testbe, hogy segítsenek nekünk? Talán a fény lényei védelmezik őket?
Világosan látható és nagyon fontos megemlíteni, hogy példa nélküli genetikai változás történik az egész emberiség DNS-ében, különösen annál a számos gyereknél és fiatalnál, akiket megfelelően nevelnek.


2015. július 10., péntek

Összehangolt támadások. Bilderberg. Mikrocsipek. Népirtás a gyerekek között

Az elkerülhetetlen átalakulási-megújulási folyamattal folytatva, eljött a pillanata, hogy a felkészülésünk döntővé és folyamatossá váljon, mivel a társadalmi folyamatok más fordulatot vesznek…
Elértük az életünk legnehezebb időszakát és ezt abból a sok szörnyű eseményből láthatjuk, amelyek annyira rettenetesek, hogy nehezen hihetőek. Mégis, nap, mint nap, számos ártatlan ember éli meg a valódi poklot. Ezért, fontos, hogy komolyan kövessünk figyelemmel minden eseményt.
Így, az a leghelyesebb, ha erőfeszítéseket teszünk azért, hogy pozitívabbak, hatékonyabbak legyünk, mindig megőrizve a fizikai, mentális és érzelmi egyensúlyunkat. Így, a pszichénk, a rezgésünk és a tudatosságunk felemelésével válunk képessé arra, hogy ellenálljunk annak a rengeteg káros hatásnak, amelynek kitesznek minket.

Ezzel a rendkívül aránytalan terrorral kapcsolatban, amelynek az árát olyan sok ártatlan fizeti meg, hogyan lehetséges, hogy nincs olyan ellenőrzés, amely véget vetne a terroristák uralmának? Vagy lehet, hogy valamilyen konkrét okból nem érdeklődnek ez iránt, mert szükségünk van rájuk, hogy káoszt teremtsenek? Vagy arra szolgál, hogy erősebb ellenőrzést vezessenek be, hogy igazolják a militarizált polgári védelem intézkedéseit szerte Európában?
Azonban, ezen felül a szörnyű horroron felül, amely az ártatlan emberiség ellen irányul, van valamilyen oka annak, hogy ilyen sok gonoszságot, félelmet és rombolást tartanak fenn és igazolnak? Ugyanígy, van valamilyen valószínűsíthető oka annak, hogy úgy végeznek a gyerekekkel, ahogyan azelőtt soha sem történt? Mi a titkos mozgatórugója a gyerekek kegyetlen kiirtásának?


2015. június 26., péntek

Veszély a Vatikánban, a pápa hozzáállásának változása...

Annak a sürgős szükségszerűségével folytatva, hogy hiteles belső alapelveket hozzunk létre, és ne hamisakat, ahogy sokkakkal történt, valamint, hogy elkerüljük, hogy rettenetes dolgok, tömeggyilkosságok, kegyetlen merényletek áldozataivá váljunk, van valami figyelemfelkeltő a katolikus egyház főpapjával kapcsolatosan.

Úgy tűnik, hogy számos érzékeny helyzetnek szentelte magát és aggodalmát fejezte ki azok miatt a súlyos helyzetek miatt, amelyek komoly konfliktusokat váltottak ki bolygószerte, beleavatkozva a mindenütt jelen levő hátborzongató terrorba és barbaritásba.

Ezzel olyan hozzáállást mutatott, amely nem sajátja ennek a vallásos világnak, amelyet buzgalom és odaadás jár át, amelyen belül gyakran, amiről prédikálnak, nem egészen olyan, mint amilyennek mondják, hanem két oldalon játszanak és ez évszázadok óta látható volt...

Ugyanígy, habár ezek közül a cselekedetek közül sok kegyetlen és realisztikus, különösen azok számára, akik hisznek abban, hogy a spirituális, a morális és a jelenlegi fizikai élet, továbbra is a hit, az átláthatóság, a tisztaság, a bizalom, a harmónia, a béke szinonimája... részünkről, nagyon sajnáljuk őket, azonban az átélt tények mások, és ez az, ami érdekel bennünket, hogy a lehető legvilágosabb és valós módon ismertessük őket ebben a videóban.


Az elit próféciái. Előzetes figyelmeztetések. Apokaliptikus filmek

Annak érdekében, hogy segítsünk azoknak a problémáknak a megoldásában, amelyek az egész emberiséget érintik, nagyon fontos mindazok számára, akik figyelemmel kísérnek minket, hogy komolyan vizsgálják meg saját magukat és a világ helyzetét. Mivel a bolygó átalakulási fázisba lép, és olyan rendkívüli változások zajlanak, amelyek soha nem voltak még láthatók a történelem során, Atlantisz elsüllyedése és elűnése óta.

Ezzel azt szeretnénk mondani, hogy új, ciklikus változás közeledik geológiai, topográfiai és geomágneses téren…
Akkor, mit tegyünk a káosz és a súlyos planetáris összeomlás közepette, talán tehetünk valamit, hogy megállítsuk a szokatlan geomágneses és éghajlati változást?

Ezzel a minden létezőt megváltoztató, kemény, átalakító-pusztító folyamattal kapcsolatban, azt is láthatjuk, hogy gyökeres genetikai mutáció kíséri… azonban ez a változás attól függ, hogy hogyan cselekszünk egyénileg és kollektívan.

2015. május 18., hétfő

Katonák öngyilkosságai. Bin Laden. Germanwings-repülőgép. Drónok

Azokkal a nehéz, kegyetlen helyzetekkel kapcsolatban, amelyeket az elit és a kiárusított kormányok miatt kell megélnünk, akik a hátunk mögött cselekszenek, erőteljesen figyelemfelkeltő az a sürgősséggel végzett tevékenység, hogy bunkert létesítenek, amely azt bizonyítja, hogy valami nagyon súlyos dolog közeledik, de csak kevesek, csak a jelentősebb anyagi erőforrásokkal rendelkezők, férhetnek ezekhez…

De mi az oka ennek? Vajon a készülőben levő, termonukleáris háború veszélyéről lenne szó?
Vagy az elit és klánja a következő globális, pénzügyi összeomlás miatt hoz intézkedéseket?
Lehetséges, hogy ez a titkos mozzanat, amelynek apropóján orwelli, diktatórikus, rendőrállamot hoznak létre és nagyszámú embert zárnak koncentrációs táborba, ahogy már, más videókban kifejtettük, miközben létrehozzák az egyedüli kormányt, egyetlen hadsereggel, egyetlen pénznemmel, azaz az NWO-t, ezért, szükségük van arra, hogy növekedjen a terrorizmus mértéke, és támadásokat indítanak, hogy igazolják azt?

Annak alapján, amit látni lehet, az a céljuk, hogy minden országot bevonjanak, hogy érintetté váljanak és így, kivétel nélkül mindenki, teljes mértékben belépjen a háború, jól előkészített színterére, miközben az emberiség továbbra is kábult a szokásos elfoglaltságai és szórakozásai közepette.


Fajgyűlölet, cionista, MK Ultra, illuminátusok. Eszkalálódó háború

Azzal a szándékkal folytatva, és elmélyülve annak a szükségszerűségben, hogy ne álljunk le a fizikai, pszichikai és belső javulással, elengedhetetlen, hogy megerősítsük magunkat, hogy hatékonyak és pozitívak legyünk, mert ez, azonfelül, hogy biztonságérzetet ad, ösztönöz, motivál, abban is segít, hogy ellenálljunk a bitorló Birodalom nehéz, ellentétes energiáinak, amelyek a lelketlen, hibridizált vazallusaikkal együtt, le akarják rombolni a világot.

Ebben a helyzetben, azokon a károkon felül, amelyek szenvedést okoznak a bolygónak, azzal is szembe kell néznünk, hogy minden a fajgyűlölet és az antiszemitizmus felerősödéséhez vezet, amelyek ugyanabba az irányba mutatnak, mint az Első és a Második Világháború felé vezető első lépések.

De mi a valódi oka mindennek, az egyre erősödő, fanatizmusnak, szélsőségességnek és idegengyűlöletnek, és egyetlen kormány sem avatkozik közbe, hogy azt megállítsa?

Lehet, hogy az a Birodalom új stratégiája, hogy megpróbálják megszállni Iránt, hogy ne maradjon egyetlen békés ország sem? Miért növekszik az IÁ, és az új szövetségese, a Boko Haram, akik templomokat, mecseteket, történelmi jelentőséggel bíró helyszíneket rombolnak le, civileket gyilkolnak le és az egész világot fenyegetik, miközben a kormányok hallgatnak, vagy csak azért informálják a lakosságot, hogy megijesszék őket?

Mi az igazság a történtekről, amelyekről abszolút nem tájékoztatnak?

Védelmező űrhajók. Nemzetközi Űrállomás. Vegyi-felhők

Fontos tudni, hogy a Nagy Csillag Csoport, hogy ne keltsen bizalmatlanságot a lakosság körében, amely meglehetősen traumatizált, bizalmatlan, gyanakvó és mindenre érzékeny, a felébredési folyamat, a rezgés megváltozása és a DNS mutációjának érdekében, csak belsőleg és az álomvilágban segítenek nekünk, de szintén megerősítik a védelmünket a plazma-hajókkal vagy körkörös, gömb alakú, cső formájú és anyaűrhajókkal, az ezeknek megfelelő színekkel és formákkal.

Mindezek hatalmas segítséget jelentenek, hogy megvédjenek minket, nem csak a Földön, hanem a világűrben, ráadásul a Nemzetközi Űrállomás környékén is.
De mi az oka annak, hogy a NASA kivágta azt a képet, ahol éppen egy ufó flotta bukkant fel? Talán azért, hogy ne lássuk a védelmező űrhajókat, amelyek figyelnek és szemmel tartanak mindent, amit tesznek?

Mi történt valójában az Antares hordozórakéta megsemmisítésénél, amikor a Nemzetközi Űrállomás felé tartott? Ezen felül, mi volt az oka annak, hogy hirtelen felrobbant egy amerikai, katonai műhold? Miért van az, hogy ilyen egybeesések történnek, ekkora kockázatok vannak jelen, és a nemzetközi sajtó nem számol be róla? Milyen különös, rejtélyes dolog lengi körül az ISS-t?

Talán tudomással bírnak róla, hogy a birodalom mesterkedik valamiben, hogy hatalmas tömegmészárlást okozzon, mivel a Csillag Csoport folyamatosan nagy figyelemmel kíséri mindazt, ami történik?
Ugyanígy, mit mondhatunk a hamis zászló műveletről, a Kék Sugár Projekt keretében, amelyet azért hoztak létre a sötétek, hogy megfélemlítsenek minket és elhitessék a lakossággal, hogy megszállnak minket az űrből, azonban, ők maguk jelennek meg, és folytatják az ütemtervük kivitelezését?


Az MK Ultra Hollywoodban, szubliminális manipuláció és balesetek

Annak a sürgős, szükségszerűségével folytatva, hogy harcoljunk a mély dermedtségből való felébredésért, habár a sötétek buzgóan továbbra is kitartanak azon törekvésük mellett, hogy destabilizálják a Földet és az emberiséget, hogy tudatlan és lenyugtatott állapotban tartsanak minket, erősen megfélemlítve, aggodalommal telve, nagyobb erőfeszítést kell tennünk, és együtt kell működnünk azokkal a fényes lényekkel, akik végtelen szeretettel és irgalmassággal dolgoznak azon, hogy ne következzen be még nagyobb káosz és rombolás. Ők kikódolnak minket minden nehéz dologtól, amelyeket az évek során felhalmoztunk, és ezeket pozitív kódokkal helyettesítik
De képesek vagyunk erre, most, amikor a legnehezebb pillanatokat éljük át, krízissel, szegénységgel, konfliktusokkal, kémkedéssel, erősödő hatalmi visszaélésekkel, rejtélyes halálesetekkel, önmerénylettel, népirtással, háborúval telve, hogy erősebbé váljon az iszlámfóbia és az antiszemitizmus?

És mit mondhatunk a hetedik művészeti ágról, talán a munkájuk részeként kitartóan mossák az agyunkat, hogy megteremtsék az új világrendet és ennek érdekében mindenfajta üzenetet küldenek, hogy a tudattalan emberek a hálójukba essenek?

Talán a pusztító, manipulált filmek létrehozásának mélyen tanulmányozott célja van? Vagy a hollywoodi birodalom, az uralkodó elit fontos részeként, a megszokott kettős vagy hármas szándékú lépéseket teszi meg, hogy folytassák az elnyomásunkat, csökkentsék a mentális, az érzelmi és a belső rezgésünket? Vajon ezen belül találhatók a programozás szintjeinek és a mentális viselkedés megváltoztatásának rettenetes technikái, amely az MK Ultra különböző módszereit rejti magában?

Eltitkolt marsi élet és utazások a Marsra. Obama a Marson.

Kizárólag segítési szándéktól vezérelve, keressük annak a módját, hogy elkerülhessük, hogy a nagyszámú konfliktus és kíméletlenség előfordulása világszerte emelkedjen, ehhez pedig rendkívül fontos, hogy tudatosságra tegyünk szert, számos, nagyon súlyos helyzettel kapcsolatban, amelyek, a bolygó lakóiként, mindannyiunkat érintenek, mivel az egyedüli lakhelyünk forog kockán, és azzal, hogy érdektelenek maradunk, azt mutatjuk, hogy nem vagyunk a saját sorsunkért és embertársainkért harcoló lények. Arról van szó, hogy vonjuk be jobban magunkat és alaposan tudjunk meg mindent arról, ami velünk történik, és egyre jobban szorongat minket.

Ezzel kapcsolatban arra a törekvésre utalunk, hogy mindenhol elpusztítsanak minket és hozzászoktatnak ahhoz, hogy borzasztó szegénységben éljünk, aggodalommal, halállal és fájdalommal telve, miközben az emberiség, mint mindig, nem tesz semmit, hogy megoldja ezt.

De lehetséges, hogy minden megoldódik, helyesen és pártatlanul, ahogy lennie kellene, vagy tovább kell szenvednünk ahhoz, hogy elérjük a szükségszerű és sürgős átalakulást?

Nagyon fontos megérteni, hogy nehéz pillanatban vagyunk, amikor a Föld komoly változásokon megy át, beleértve olyanokat is, amelyeket még soha nem látták azelőtt például, hogy a Holdon számos, ismeretlen eredetű, űrhajó jelent meg, emellett különös robbanások történtek. De ezenkívül, mit mondhatunk a Mars bolygóról, és az azt övező megszámlálhatatlan rejtélyről?


2015. február 13., péntek

Az elit cselszövése és csapdái. Idegengyűlölet. A Hélium-3 energiája

Annak a sürgős fontosságával folytatva, hogy tegyünk erőfeszítéseket, harcoljunk tovább, hogy elérjük a tudatosságunk felébredését... és hagyjuk el a fásultságot, a hanyagságot, a tétlenséget, amelyekről már  különböző dokumentumfilmekben beszéltünk…mert minél hosszabb ideig nem cselekszünk, annál nehezebb lesz majd szembenéznünk a nehézségekkel amelyek egyre erősödnek, így nagyon nehéz lesz megoldani őket
De lehet, hogy addig várunk, amíg komoly katasztrófák történnek, vagy komolyan felelősséget vállalunk, tudva, hogy a sorsunkkal játszadozunk?

Nyilvánvaló, hogy egyre inkább hozzászokunk ahhoz, hogy sokk hatásban élünk, amelyen belül a rettegés, a bizonytalanság, az öngyilkosság és az elmebaj egyre gyakoribbá válik… ugyanígy, a kontrollált klímaváltozás is, amelyet a hatalom urai hoztak létre… romboló hatású, bolygó-mérnöki módszereiket alkalmazva, megváltoztatva az atmoszférát, a meteorológiát, a földkérget, hogy így próbáljanak meg lerombolni minket.
És mit mondhatunk ezekről a különös, rekordokat döntő, szokatlan hóviharokról, amelyek olyan országokat sújtanak, amelyeket el akarnak népteleníteni, hogy nekik maradjon meg?

És a nagyszámú, halva talált, hal és madár, amelyekre nincs semmilyen magyarázat?
Hogyan lehetséges, hogy úgy a kormányok, mint a nyugati média, több millió embert hívott össze Franciaországban, hogy meggyászoljanak tizenkét meggyilkolt áldozatot, amelyen államfők és a világ vezetői vettek részt, azonban, ellentmondásba kerültek azzal a ténnyel, hogy  több ezer palesztin férfi, nő, idős és gyermek vált mártírrá néhány hónap alatt, vagy hogy az USA és a NATO szövetségesei milliókat gyilkoltak meg, olyan országokban, mint Irak, Líbia, Szíria, Afganisztán, Pakisztán, stb.
Mi az oka ennek a sok megtévesztésnek és hamisságnak, amely egyre gyorsabb ütemben kerül felszínre?


Ravaszságok és hazugságok, hamis zászló művelettel elkövetett merényletek,

A 2015-ös újév kezdetén szeretnénk kifejezni a legfőbb kívánságunkat, hogy az elkövetkezendő hónapok során megoldódhassanak azok a rendkívüli problémák, amelyeket megélünk, és hogy valódi egység, biztonság, előnyök, fejlődés és harmónia jöjjön el, különösen azok számára, akik még mindig reménykednek egy pozitív változásban, amely fizikai, pszichikai, érzelmi és gazdasági stabilitást hoz létre…

Akkor, mit tehetünk? Részünkről, úgy véljük, hogy a fejlődés legmegfelelőbb és legbiztosabb módja az, ha nem veszítjük el a koncentrációnkat, és tömegesen mutatjuk meg ezt az elégedetlenséget és felháborodást, mivel már az életünk és a jövőnk forog kockán, és az egyedüli kiút, amit meghagytak a számunkra az, ha ragaszkodunk, hogy elnyerjük, ami a saját jogunkon megillet minket.

Ahhoz, hogy konkrét eredményeket érjünk el, fontos, hogy mindezt megemelkedett, pozitív pszicho-energetikai rezgés kísérje, mivel ezáltal valódi evolúciót hozunk létre, amelynek jelentkeznie kell úgy az elszántságban, mint az emberi, etikai, morális és spirituális szinten, amelyek támogatnak minket, hogy közelebb kerüljünk a galaktikus csillag-családunk felé, amely ránk és a túlélésünkre vár.

Azonban, a kellemetlenségek és a nehézségek, történjenenk a munka területén, társadalmi vagy családi szinten, a rettenetes bűncselekményekkel együtt, hogy bevégezzék velünk, ez része a programjuknak, hogy demoralizáljanak, és csak akkor állhatunk ellen és nézhetünk szembe mindezzel, ha valódi információ áll rendelkezésre, párhuzamosan a tudással, a megkülönböztetés képességével, a józansággal, amely láttatja velünk minden valódi igazságát ebben a kegyetlen, machiavelli börtönben. És soha, semmiért sem süllyedhetünk a legyőzöttség érzésébe és bukhatunk el, mivel ez a sötétek célja, és része a vészjósló célkitűzéseiknek, hogy kiirtsák az emberi fajt.

Ezért folytatnunk kell a belső céljaink végrehajtását ragaszkodva és visszakövetelve a jogainkat, az igazságot és a szabadságot… és a megkülönböztetés képességével, legalitással és intelligenciával a fény ellensúlyt hoz létre mindennel szemben, ami sötét és lélek nélküli, amit most el kell viselnünk.


A DNS változása, globális gazdasági és kormányokat érintő összeomlás a küszöbön

Azokkal a kutatásokkal folytatva, amelyeket az emberi DNS átalakulásának és fejlődésének a területén végeztek, ennek az átalakulásnak az elérése nagyszerű emberi, pszichológiai és belső fejlődést jelent, amely segíteni fog abban, hogy jobb legyen a rálátásunk, a megértésünk, és így felismerjük mindazt, amit az oligarchikus birodalmi rendszer tervez.

Azonban, realistáknak kell lennünk és látnunk, hogy a különböző nehézségeknek köszönhetően, végtelen mennyiségű gazdasági, szociális, kormányzati és családi krízis van jelen...ugyanígy a folyamatos erőfeszítéseknek, az akaraterőnek és az átalakulásnak sem szabadna megállnia. A társadalomban tanúi vagyunk annak, hogy birodalmi rendszer számos előnyt kovácsol magának, de ezek nem hoznak gyümölcsöt úgy, ahogy ők szeretnék...

...ennek az ellenkezője történik, és láthatóvá válik egy változás az iránnyal és a hozzáállással kapcsolatban az elit számára, bár ők megpróbálják ennek az ellenkezőjét mutatni, és a kettős játékukat folytatni, a már ismert hamissággal, ami  jellemzi őket... ez egy óriási megtévesztés, amely mindent szétzúz. Ezért fontos, hogy mindig informálódjunk ezekről a veszélyekről és cselekedetekről...