menu


2014. november 24., hétfő

Az NWO rejtett cselszövései és a politikai helyzet + Bitcoin

Fontos, hogy észre vegyük, hogy világszerte egyre növekszik az elégedetlenség, ami annak a jele, hogy nagyszámú ember kezd el felébredni a hipnotikus közönyből, az átalakító fotonok hatására, amelyekből egyre több érkezik a Földre nap mint nap...

A hatalom birtokosai számára az a kényelmes, ha kábultak és lenyugtatottak vagyunk, mert így nem avatkozunk bele a teljes kontrollra irányuló, uralommal és elnyomással járó terveikbe. Ezért, megkettőzik az arra irányuló erőfeszítéseiket, hogy bármi áron kényszerítsenek és irányítsanak minket...

Az elégedetlenség kiterjed a katonaságra is, ezért, azonfelül, hogy nagy tisztogatást végeznek a hadseregben, az USA kormánya tesztnek vetett alá, és elbocsátott 197 magas rangú tisztet is...
Lehet, hogy el akarják törölni az alkotmányt, hogy diktatúrával helyettesítsék, amelyet rettenetes hadiállapot kísér?
Szintén érzékelhető az egyre növekvő bizonytalanság, a folyamatos félreinformálás és elleplezés, az álcázott Patriot Act, a korlátozó intézkedések a pénzmegtakarítások kivételére a bankokból, az arra való felhatalmazás, hogy lehallgassák a telefonokat, megfigyeljék az elektronikus levelezést, betekintést nyerjenek a banki adatokba, a páncélozott járművek jelenléte az Amerikai Egyesült Államok utcáin, háborús gyakorlatok különböző városokban, stb.
Mi az, amit rendkívüli sürgősséggel készítenek elő, de a világ nem tud róla?
Vagy ezek lennének a végső fenyegetéseik, mivel elveszítik az erejüket, és minden szétesik körülöttük?
Lehet, hogy a foton-fény legyőzi a sötétséget, amely uralkodik felettünk...
Miközben a Purgatórium-tornácon vagyunk, nem szabad, hogy csökkenjen az éberségünk, és továbbra is fáradhatatlanul és békésen kell tiltakoznunk, amíg el nem érjük jogos céljainkat.

A globalista-nácik földalatti eugenikai laboratóriumai


Napról-napra egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy az uralkodó földönkívüliek célja, hogy kárt okozzanak nekünk, majd végül elpusztítsanak minket. Nem lenne kézenfekvő jobban informálódnunk és kifejeznünk az egyet nem értésünket azzal szemben, hogy a hatalmi elit azon mesterkedik, hogy kipusztítsa az emberi fajt?

A kormányzó elit arra törekszik, hogy bevégezze a mai emberiséggel, hogy azt bármilyen lehetséges módon kipusztítsa, és ez érzékelhető a látszólagos véletlen egybeesésekből, mint például a szokatlan tél, amelytől számos ország szenved, és a megszámlálhatatlan mennyiségű katasztrófából... Lehet, hogy manipulálják a Földet a Haarp projekttel, az Elf hullámokkal, vagy a Gwen hullámokkal, és amikor meg akarják változtatni a klímát, azt akadály nélkül megtehetik... Ezáltal hurrikánokat, tájfunokat, tornádókat és földrengéseket hoznak létre...

Lehet, hogy sikeresen uralják ezeket? És mi történik az égben és az atmoszféránkban, amit nem értünk?
Az álcázott földönkívüli uralkodó elit, hogy megerősítse a hatálytalanításunkra és eltörlésünkre irányuló kegyetlen szándékait, látva, hogy nem tudják lecsökkenteni a számunkat, úgy, ahogy mindig is szerették volna, fokozzák a tisztogatást és az eltüntetésünkre irányuló törekvéseiket. Ezt rendkívül nagyszámú, földalatti, támaszpont segítségével akarják elérni. De milyen célt szolgálnak a földalatti támaszpontok?

A világ kipusztítása az Új Világrend által, az ukrán krízis és a nácik örökség

A történelmünk legnehezebb időszakát éljük. A probléma abban gyökerezik, hogy amíg nem teszünk döntő lépéseket a pozitív átalakulás felé, addig az elit minden borzalmas, a kiirtásunkra irányuló célkitűzése egyre nyilvánvalóbbá válik szerte a bolygón.

Ezért történik ilyen sok szerencsétlenség nap mint nap manapság, mint a vulkánkitörések számának növekedése, ahogyan a földrengéseké, tűzeseteké, intenzív hidegeké, és folyamatos radioaktív szivárgásoké is... Lehet, hogy már nem tudják uralni a természetet, annak a sok mesterséges beavatkozásnak köszönhetően, amelyet végrehajtottak a Haarp módszer, az Elf-hullámok, a Gwen-hullámok, a vegyi-felhők, és a palagáz kitermelés által?

Lehet, hogy azonfelül, hogy megpróbálják a lehető legnagyobb mértékben lecsökkenteni a számunkat titkos háborúkkal, ártatlanok lemészárlásával, a bolygó radioaktívvá tevésével, még van valami, amit még nem tettek meg, de teljesen felkészültek rá és rendkívüli mértékben károsíthat bennünket?

Ne felejtsük el, hogy még mindig földönkívüli entitások kezében vagyunk, akik gyűlölnek minket, és már hosszú idő óta szolgasorba akartak taszítani, majd később el akartak tűntetni, ahogyan a II. Világháború alatt láthatóvá vált úgy a náci Németroszág, a fasiszta Olaszország és a Japán birodalom barbár cselekedeteiből.

De lehet, hogy ezek a rémtettek a múltban maradtak és mindörökre lezárultak?

Az elit korrupciója, csalásai, ekbola, zavargások Mexikóban és a Bric

Tovább folytatva a megoldatlan esetek felfedését, ahol a sorsunk forog kockán, és amelyekben mindannyian érintettek vagyunk, nagyon fontos tudnunk, hogy habár mindenhol kétségbeesés, szomorúság és keserűség uralkodik, ha valójában meg akarjuk változtatni az életünket és a fény oldalára állni, az nem arról szól, hogy elbújunk, vagy, hogy becsukjuk a szemünket. Hanem arról, hogy erős és radikális alapállást veszünk fel, mert ha nem így teszünk, akkor, annak az lesz az eredménye, hogy áldozatokká válunk, ahogy ezt számos olyan országban láthatjuk, ahol több millió menekültnek kellett feladnia a működő életét, hogy aztán kivándoroljanak, meneküljenek, egy bizonytalan jövő elé nézve, amelyet, hátborzongató módon előkészítettek, miközben ezzel egy időben lemészárolnak minket.

Másrészről, fel kell idéznünk még egyszer, hogy a hivatalos és a magánkézben lévő média csatornák függenek a hatalmi elit diktátumaitól és azok hasznos eszközeiként szolgálnak. Továbbra is félre kell informálniuk minket és a valós tények ellenkezőjét mutatják meg… Azonban, ne felejtsük el, hogy egyre több olyan ember van, akik bátorsággal, elhatározással az igazság oldalára állnak és kitartással, ítélőképességgel, kritériummal és intelligenciával, bizonyítékokat mutatnak és tanúvallomást tesznek, hogy megszüntessék a korrupciót  és mindazt, amelyet néhányan továbbra is büntetlenül takargatnak.

2014. november 20., csütörtök

Az Elit Titkos Fegyverei: Ebola, Iá-Iliá, Terrorizmus, Éghajlatváltozás...

A globalista birodalom, még az elkerülhetetlen összeomlása előtt, további károkat akar okozni nekünk, és erről nagyszámú bizonyíték áll rendelkezésre, amelyeket nehéz szívvel ismertetünk, mert nagyon fontosak a túlélésünkhöz. Ttöbb százezer ártatlan embernek kellett elhagynia a földjét, a városát, az otthonát, míg másokat gyalázatos körülmények között, kegyetlenül és embertelen módon gyilkolnak le. Ezek közvetlenül érintenek minket, mivel akármelyik független állam hirtelen terrorista cselekményt követhet el, nyílt vagy titkos háborúkba bocsátkozhat. Ha ezeknek nem vetnek véget, a lehető leghamarabb, akkor nem csak Afrikának,  a Közel-Keletnek és Eurázsiának lesz vége, hanem az egész világnak is.

Ezért jól kell ismernünk az okokat és a titkos mozgatórugókat, amelyek a legrejtettebb, legárnyékosabb sötétségből erednek, gyalogok által kísérve, akik hűségesen engedelmeskednek nekik, és irányítanak minket...

De hogyan lehetséges az, hogy még mindig kontrollálják és kisajátítják a jogainkat és nem veszünk észre semmit, amit az elit titokban és arcátlanul a hátunk mögött tesz?

Ha elszakadnánk el egy kicsit a hatalmas kibernetikai hálótól és a függőséget okozó internettől, amely eltávolít minket a valóságtól, és nagy mértékben zombivá tesz minket, akkor egyáltalán nem lennénk ennyire tudatlanok, robotikusak és elveszettek. Nem is zsákmányolnák ki arcátlanul az életünket, a pszichénket és a tudatosságunkat.

Mindezt arra alapozunk, ami nyíltan vagy titokban történik világszerte és ami világosan látható pénzügyi, geopolitikai, geostratégiai szinten. Ez katonai konfliktusokat,  kormányváltást vált ki, mivel a lakosság fellázad az elit ellen. Így addig gyakorolnak nyomást, míg a végén kirobbantják az áhított Termonukleáris Világháborút. Ezért most sürgős nekik, hogy különböző, törvényes kormányzatokat döntsenek meg, és feszültséget keltsenek a világban…

Az elit utolsó kétségbeesett cselekedetei: Háborúk, terrorizmus, krízis...

Amíg nem történik gyökeres változás a bolygó politikai, pénzügyi rendszerében, nem omlanak össze teljesen a hatalom urai, akik olyan sok kárt okoztak nekünk, nem zajlik igazi, autentikus fejlődés társadalmi, etikai és spirituális téren… egyre nehezebb lesz elviselni az extra időt, ami arra szolgál, hogy meghatározzuk a sorsunkat.

Gyökeres mutációról, átalakulásról van szó, hogy egy új civilizáció jöjjön létre, amely benépesíteni majd a világot, frekvenciaváltozást hoz, és ennek a hihetetlen eseménynek a megtörténte már halaszthatatlanná vált a DNS-ünk erőteljes kikódolásának és újrakódolásának köszönhetően, amelyet a foton-fény ösztönöz, amely kulcsfontosságú abban, hogy meghatározzuk, a fényt vagy a sűrűséget választjuk azaz, a köztes állapotok megszűnnek.

Bár nehéz erről informálódnunk, az erős visszatartó erők és az öntudatlanságunk miatt, mindenki a mindennapi cselekedetei alapján határozza meg a helyzetét, legyen az azáltal,  hogy ugyanarra a frekvenciára és energiaszintre jutunk, mint amire az anti-fény oldalán álló földönkívüliek ösztökélnek, ami több ezer emberrel történik, akik elvesztették az ítélőképességüket, mindenféle aggályukat, és a nyugalmukat… vagy ráébredünk a valóságra, arra ami történik.

Ne felejtsük el, hogy ők minden lehetséges és lehetetlen módon harcolnak azért, hogy csendesen behálózzanak, lenyugtatózzanak, és zombivá tegyenek, számos dologról meggyőzzenek minket, úgynevezett új reformokat és betartatlan egyezségeket ajánljanak, miközben városokat pusztítanak el, ártatlan embereket gyilkolnak meg. Eközben, állandóan kifogásokat hoznak fel, és ez a kettős moralitás továbbra is sok elővigyázatlan embert téveszt meg, akik még mindig nem tudják, hogy mi rejtőzik mindezek mögött… Ennek ellenére, egyre többen vannak azok, akik felfedezik, hogy a politikai pártok, legyen az demokrata, republikánus, munkás, konzervatív, jobboldali, baloldali, balközép párt… mindannyian ugyanannak a célnak az érdekében dolgoznak hűségesen, a birodalom teljes, odaadó szolgálatában. Így új, látszólag karizmatikusabb, megújult, alkalmasabb álarccal a semmiből kerülnek elő és hihetetlen ígéreteket tesznek a csalódott, bizonytalan embereknek vagy ha nem, akkor egy másik párthoz csatlakoznak, hogy később a birodalmi elit parancsai alapján, ismét hatalomra kerüljenek. Az a céljuk, hogy fenntartsák a nyilvánvaló globális uralom alatt álló önkényuralmukat, kerül, amibe kerül…

Az erőtlen kormányzó elit és a követői mindenféle módon harcolnak, hogy már ne csupán a mindenfelé tüntető lakosságot vásárolják meg, hanem azokat a kormányzókat is, akik távolodni kezdenek az uralkodó birodalom hegemóniájától...


Az RNS-DNS-ünk jobbá tétele a fény lényei átlal

Azzal párhuzamosan, ahogyan a foton-fény egyre hangsúlyosabbá válik Földön, számos dolog változik folyamatosan, és lehetetlenné válik majd elleplezni azt a feltáró/leleplező hatást, amely részletekbe menően megmutatja, hogy kik vagyunk. A tudatosság felébred majd, vagy egyik, vagy másik irányba, azt az irányt követve, amelyet mindenki maga választott.

Ezért, amíg benne vagyunk ebben az átmeneti, megtisztító purgatórium-limbuszban, addig a megmentésünkben részt vevő lények sürgetnek minket, hogy alaposan készítsük fel magunkat.  Ezért a leghelyesebb az, ha sürgősen pozitívokká, érzelmesekké, összetartókká, és empatikusakká válunk, valamint, megtanuljuk feldolgozni vagy finom benyomásokká alakítani a nehéz benyomásokat.
Azt is kérik, hogy a lehető legnagyobb mértékben akadályozzuk meg, hogy eluralkodjanak rajtunk a lázadó, felzaklatott lelkiállapotok, hogy ne essünk bele olyan erős kisülésekbe, ahogyan az emberek nagy többségével történik, akik nem tudják az életüket a bölcsesség, a tisztelet és az intelligencia által vezettetni.

Számos átélt történés összeesküvések és provokációk következménye volt, nyilvánvalóan szándékosak, valamint tökéletesen eltervezettek, azzal a céllal, hogy örökre beleragadjunk abba az alacsony rezgésbe, amelyet kibocsátanak. Ezért, az anti-fénnyel való szembeszállásként intenzíven kell harcolnunk azért, hogy felszabadítsuk magunkat a kötelékek alól, amelyeknek több évszázada vetettek alá minket, és miközben az egész bolygón óriási rezgés szintű, genetikai változás zajlik, megpróbáljuk helyreállítani a “csillag örökségünket”, amely jog szerint megillet minket, mert csak így érhetjük el újra a Lélek-Tudatosság szabadságát, amely mindig is a mienk volt.
Az egész bolygón metamorfózis zajlik, és e mögött a meghatározó fonton-energia mögött a fotonok arra ösztönöznek minket, hogy konkretizáljuk a pozíciónkat, a vágyainkat, az ízlésünket, a preferenciánkat, induljunk vagy a fény, vagy a sötétség
felé, és viseljük mindazt, ami ezzel jár. 

Egy olyan helyzetről van szó, amelyet az egész emberiség átél, ezért nincs olyan hely, ahol távol maradhatnánk ettől, védelemre találnánk, panaszkodhatnánk, vagy segítséget próbálnánk keresni. Az egyedüli valódi dolog, amit tehetünk, az a harmónia és az integráció átélése, amelyet egyesek éreznek és megoszthatnak másokkal.


A Bermuda-háromszög, maláj repülőgépek, a 27. szélességi kört övező rejtélyek

Azokkal a különböző történésekkel folytatva, amelyeket, hitvány módon, elfedtek, fontos tudni, hogy a Föld-Gea-Gaia és minden létező dolog, annak ellenére, hogy azt elhitették velünk, nem olyan világ, amit ki kell zsákmányolni, ki kell szipolyozni, az erdeit ki kell irtani, a városait be kell szennyezni, rendkívüli vízhiányt kell provokálni rajta, a termőföldjeit tönkre kell tenni, a tengereit, óceánjait, tavait, folyóit meg kell fertőzni, és egy megbetegítő, fertőző, nagy szemetessé változtatni.
Azonban, ezt a minket körülvevő sztratoszférában is megteszik, miközben végtelen számú fajt tüntetnek el, irgalom nélkül.
Mi a célja annak, hogy véget vessenek a gyönyörű, kék bolygónknak, amely olyan jól szolgált minket?
Ugyanígy, óriási városokba zsúfoltak össze minket, jelentős adókat, járulékokat, jelzálogokat kell fizetünk, sőt, azt is sikerült elérniük, hogy érzéketlenné tegyenek, ébren álomba merítsenek, lebénítsanak minket. Így létrehoztak egy hanyatló, szenvedő, lemondó, fajt, akiket hibridizáltak, és az életüket barbársággal, háborúkkal, korrupcióval telítették, párhuzamosan az óriási mennyiségű bűnnel és féktelenséggel, amely még soha azelőtt nem fordult elő a történelem folyamán.
Fontos tudni, hogy még félig-meddig túlélte mindezt a rendkívül értékes környezeti bio-diverzitásunk, amely bár belemerült az erős elektromágneses rezgéseket tartalmazó mezőbe, csodálatos, nagyon erős életenergia központokkal, áramkörökkel, spirálokkal, örvényekkel rendelkezik, amelyek számos évszázados megsemmisítés, hatálytalanítás, jogtalan bitorlás után, most újra, sokak meglepetésére, elkezd újra aktiválódni.
Olyan erős, rezgő mezőkről van szó, amelyeket nagy bölcsességgel és szeretettel hagytak hátra nekünk az űr bölcs kozmoszteremtői, hogy segítsenek nekünk a fejlődésben a fizikai, pszichikai és spirituális energiák terén.
Olyan elkülönült területekről beszélünk, amelyek távoli korszakok óta, erőteljesen magnetizáltak... olyan, erős energiák által mágnesességgel áthatott geo-biológiáról, amely mindig is létezett, de most, a foton-fény rendkívüli mértékben növekvő erejétől, amely egyre nagyobb mennyiségben érkezik, ismét annyira aktívvá válik, mint amilyen azelőtt volt. Ezért kezdenek megmutatkozni ismeretlen történések és jelenségek...


Földönkívüli mentorok és plazma-fény űrhajók

A Galaktikus Szövetség és az agarthibeli szövetségeseik azon a sürgető feladaton dolgoznak, hogy javításokat végezzenek és átrendezzék a sejtjeinket, a pszichénket és a belsőnket. Egy olyan genetikai mutációról van szó, amely annyira globális, amennyire csak lehetséges és a mindennapokban tanúsított pozitív hozzájárulásunk mértékével arányos. Végül, ha ez az erőfeszítés mély, az érzelmeink és a cselekedeteik igazak, akkor az eredmény elvezet minket a kozmikus eredetünkhöz való visszatéréshez.

Ne felejtsük el, hogy a legsötétebb barlangok manipulátorai megváltoztatták az alapvető csillag-génjeinket, azonban most az eredeti szerkezet, a plejádi átkódolók segítségével, nyilvánvalóan átesik egy pszicho-genetikai alaphelyzetbe állításon. Ez azonban csak úgy érhető el, ha támogatjuk a folyamatot, együttműködünk vele, és akkor kifejlődik a kitartás, a döntésképesség és a megállíthatatlan erőfeszítés.

A probléma az, hogy könnyen elengedjük magunkat, kikapcsolunk, majd utána elveszítjük az érdeklődésünket. Ha jobban táplálnánk a szív belső alapelveit, akkor ez,
a most már teljes sebességgel zajló, genetikai mutációval párhuzamosan, szintén lecsökkentené ezt a rettenetes negativitást, amelyet a visszafejlődésben levő erők ültettek belénk, és így sokat fejlődnénk.

Ugyanígy, alapvető fontosságú tudni, hogy minden emberi lény rendkívül teljes genetikai térképpel rendelkezik, és ez a, csillag eredetű, vezető-tanácsadó egység, amely segít minket, rendelkezésre áll minden egyes emberi lény számára, és a mindennapi fejlődése mértékével párhuzamosan, képessé válik majd megfejteni azt.


Plejádi Fotonikus DNS Átkódolás

Tudományos módszerekkel igazolták, hogy egy óriási hologram belsejében vagyunk, egy energetikai, védelmi rendszerben, amelyet a Galaktikus Szövetség hozott létre, hogy megvédjenek bennünket annak a hosszú helyváltoztatásnak a során, amelyet a Göncölszekér naprendszere és a Szíriusz felé teszünk meg.

Olyan, minden tekintetben beláthatatlanul magas, földönkívüli technológiáról van szó, amelyet akkor alkalmaztak, amikor a legközelebbi csillagunk, az összes bolygóját is beleértve, belépett a Plejádok Alcyone napjának óriási fonton-gyűrűjébe.

Csak ezektől a pillanatoktól kezdve, amikor lezárult a maja, az indiai, a hopi és az egyiptomi naptár, történt meg az, hogy a Galaktikus Szövetség közvetlenül beavatkozott, és elkezdődött egy erőteljes fizikai és genetikai átalakulás, amely jelenleg is zajlik.

És bár még alá vagyunk vetve a földönkívüli elit által okozott számos kellemetlenségnek, ezzel párhuzamosan egy genetikai jelenség zajlik, amelyet a hivatalos tudomány látszólag figyelmen kívül hagy, és ez a DNS változása, amely a teljes átalakulás folyamatában van. Ezért születnek világszerte 3-4 DNS lánccal rendelkező gyermekek.

Lehet, hogy a genom ezen változatai valamilyen jelentőséggel bírnak az emberi faj evolúciója számára, és ez annak a következménye, hogy folyamatosan érkeznek a fotonok a Földre, és mély, teljesen ismeretlen típusú megújulást hoznak, pszichikailag és a viselkedésünket érintően?
Ha ez így van, akkor lehet, hogy etikai, morális és spirituális változás is kíséri ezt a hihetetlen, értékes, genetikai hatású újjászületést?

Hogyan segítenek a fény lényei az emberiségnek?

Annak a sürgető szükségszerűségével folytatva, hogy a Galaktikus Szövetség mihamarabb a segítségünkre siessen, főként az emberi, pszichológiai és emberi változással kapcsolatban adott lassú reakciónk miatt, a pozitivizmus felé tartó fejlődésben, a fény lényei teljes szeretetükkel, odaadásukkal és önzetlen bölcsességükkel elkötelezettek az iránt a nemes feladat iránt, hogy feltétel nélkül segítsék az emberiséget...

Alapvető fontosságú, hogy valódi átalakulást érjünk el, a saját túlélésünk érdekében, mielőtt az anti-fény lényei teljesen eltüntetnek minket a Föld felszínéről. Ne feledjük el, hogy a földönkívüli lények tiszteletben tartják a döntéseinket, és mindazt, ami értékes, és azért teszünk, hogy fejlődjünk, mert ezzel az erőfeszítéssel, bátorsággal és pozitív energiával elérhetjük ezt az evolúciós változást és részeseivé válunk az új fajnak a foton- korszakban.  

Azonban, a sötétség erősen törekszik arra, hogy még több kárt okozzon nekünk, és ne tudjunk fejlődni és végrehajtani a DNS szükséges átalakulását, mutációját, és ezért mindenféle természeti katasztrófát váltanak ki, legyenek azok hurrikánok, tornádók, ciklonok, szökőárak... és mindezt embertelen perverzitással teszik velünk. Azonban, meg kell értenünk, hogy nem vagyunk egyedül, a Galaktikus Szövetség támogat minket...

Akkor, nem lenne célszerű valami konkrétabb, igazabb dolgot tenni, ahelyett, hogy csupán elfogadjuk, hogy sokat kell még tennünk azért, hogy jobbá váljunk, kijavítsuk a hibáinkat, és nagyobb erőfeszítéseket tegyünk azért, hogy mély változást érjünk el, mielőtt még teljesen eltörölnének minket?

A Kozmikus Szövetség segítségnyújtása: Gabonakörök, ufó jelenségek...

Azokba a súlyos pontokba mélyedve, amelyeket kitartóan készít elő számunkra a hatalmi elit, azzal a céllal, hogy kiirtsák az emberi fajt... miért nem sikerült nekik még mindig végrehajtani ezt, ha minden elő van készítve?

Lehet, hogy folytatják a kifogáskeresést, hogy találjanak valamilyen hihető okot, amivel megindokolják mindezt,  miközben az emberiség nem tudja, mit tegyen és nem tudja, mi áll e mögött a nagy, piszkos játék mögött?

Vagy arról van szó, hogy a lenyugtatottság és a levertség mértéke annyira erős, hogy megadjuk magunkat annak, amit ezek sugallnak?

A Galaktikus Szövetség, arra törekszik, hogy, minden lehetséges módon, biztosítsa, hogy a globális káosz és népirtás, amelyet elterveztek a számunkra, valamint a nyomasztó, baljós koncentrációs táborok ne válhassanak valósággá.

De vajon a világ népessége hatékonyan működik együtt ezzel a rendkívül fáradtságos feladattal?
Vajon hogyan kellene cselekednünk ebben az élethelyzetben, ilyen sok nehézség és szerencsétlenség közepette?

Globális népirtás -- Új koncentrációs táborok

Azokkal a hátborzongató eseményekkel folytatva, amelyeket a globális hatalom urai követnek el a törvény nevében, méltánytalansággal, hatalommal való visszaéléssel, perverzitással, vajon mi az oka mindennek? Miért van ilyen sok üldözés, verés, bebörtönzés, ha az emberek csupán alkotmányos jogrendet, munkát, méltányosságot kérnek, és hogy ne tévesszék meg a védtelen lakosságot, stb.?

Úgy tűnik, az elitista vezetés pontosan azt akarja, hogy sor kerüljön ezekre a tüntetésekre és tiltakozó megmozdulásokra, párhuzamosan a megosztottsággal, a szembenállással és a krízissel a lakosság és a kormány között, rendbontó, radikális, veszélyes csoportok létrejöttével, hogy ezt az idejétmúlt NWO (új világrend), ahogyan az EU-trojka is kifogásként használja, hogy beavatkozzon és provokálják Oroszországot, hogy kirobbantsák az általuk régen áhított háborút.

Vagy arról van szó, hogy ezekkel a piszkos trükkökkel az egész világ figyelmét elterelhetik például arról, hogy az USA közel áll a pénzügyi összeomláshoz és arra figyelmeztet, hogy nem lesz képes rá, hogy a nemzetközi pénzügyi kötelezettségeit teljesítse?

Lehetséges, hogy elmerültünk egy lefelé tartó spirálban, egy végtelen, sötét alagútban és ezek az intézkedések, amelyeket a lelketlen, visszaélésekkel teli, uralkodó rendszer vezetett be, hogy elkeseredjünk, valamint új, jól eltervezett konfliktus területeket nyissanak?
De van valami megoldás erre az akkut, megállíthatatlan globális krízisre?

És mit mondhatunk azokról a sértő, kényszerítő intézkedésekről, amelyekkel még nagyobb nyomást gyakorolnak számos ország állampolgáraira? Lehetséges lenne, hogy ennek a lépésnek az a célja, hogy, bármi áron, félelemben, aggodalmak között tartson minket?
Létezhetnek-e ezek, a kivégzéssel és népirtással kapcsolatos, veszélyes helyek, olyan kormányoknál, amelyek szabadságot és demokráciát hirdetnek, mint az USA és a világ más országai?

FEMA -- koncentrációs táborok, és az új világrend holokausztja

Azokkal a tervekkel folytatva, amelyeknek a sötét, gonosz erők akarják alávetni az emberi fajt, az abban való igyekezetükben, hogy megtizedeljék a népességet, létrehoztak néhány rettenetes „koncentrációs-börtöntábort", amelyek hasonlóak, sőt „rosszabbak", mint azok voltak, amelyeket a német nácik hoztak létre „a dermesztő, romboló és rettenetes II. Világháború" alatt.

De honnan ered ez a borzalmas ötlet, ami az USA, valamint az egész emberiség ellen irányul?

Bár hihetetlennek tűnik, de az úgynevezett Vészhelyzetek Szövetségi Ügynökségének, a
(FEMA-nak) a létrehozását egyáltalán nem vitatta meg az USA kongresszusa, csupán törvényerejű rendelettel hívták életre...

De ki hozta valójában létre, ezt az új árnyékkormányt, amelyet azzal a kifogással hívtak életre, hogy a nemzeti veszélyhelyzeteket kezelje, amely során merev, állig felfegyverzett katonák túlkapásszerűen, minden felett megragadják az irányítást?

És milyen titkos céllal hozták létre ezt a 800 börtöntábort, amelyek már készenlétben állnak, és az Amerikai Egyesült Államok 50 államában, tökéletes földrajzi eloszlásban helyezkednek el, ahogyan más országokban is, mint Kanadában, Puerto Ricóban, Mexikóban, Kubában és sok más európai országban is... ezenfelül, ezek meglepően nagy száma épült fel veszélyes atomerőművek közelében?

Döntse el ön, a bizonyítékok alapján!

Válság Ukrajnában, A sötét elit terve

Folytatva a kutató munkánkat, megerősítést kaptunk arra nézve, hogy merre felé sodornak minket a földönkívüli vezetők nagy titokban, miközben, tökéletes módon, embernek álcázzák magukat kormányzati vezetőnek, politikusnak,bankárnak, üzletembernek, felsővezetőnek, a legfontosabb óriásvállalatok, multinacionális cégek, vállalatok tulajdonosainak, multimilliomosnak, vegyésznek, tudósnak, vagy bármi másnak, ettől függetlenül a legnagyobb sietséggel terveznek valamit, aminek az emberiség nincs tudatában.

De mit jelent mindez? Lehetséges, hogy előnyt akarnak kovácsolni abból az óriási felfordulásból és szenvedésből, ami az elképzelhetetlen mértékű klímaváltozás eredménye, valamint az egyre erősödő, halálos radioaktív szennyezésé, amit a fukushimai atomerőmű okozott Japánban, és amely akadály nélkül terjed az USA, Kanada, Mexikó felé és szerte a világon?

Nem elégséges a számukra mindaz a pszichotronikus, az elme működését gátló, és megfélemlítő fegyver, a terrortámadások, a megrendezett támadások, a titkos háborúk, a társadalmi és geopolitikai krízisek, a csapások, a halál, a káosz, a katasztrófák, amelyeket mindenhol elhintenek, ahol csak megfordulnak?
Mi az oka ennek, az emberiség iránti, mérhetetlen gyűlöletnek, hiszen az emberek csupán hűséges alattvalóként szolgálják őket?
Lehetséges, hogy az az oka, hogy az övékétől különböző, teljesebb DNS-sel rendelkezünk és, ahogyan egyre több foton érkezik, felébredünk, és felfedezzük mindazt, amit tettek velünk? Vagy sürgősen szükségük van arra, hogy az emberiség kihaljon, hogy létrehozzanak egy új, földönkívüli, hüllő fajt, és azzal népesítsék be a bolygót, aminek az útjában állunk?

Így lehetséges, hogy válogatást végeznek, és ez az oka annak, hogy olyan sok gyötrelem, sorscsapás és öngyilkosság tapasztalható világszerte vagy a járványok, a pestis, a kórokozó vírusok, mérgező ételek, genetikailag módosított termékek, fluoros víz, emberek, akikbe mikrocsipeket ültettek, kémiai anyagokkal szennyezett levegő, halálos és káros oltóanyag, az ELF hullámok, a GWEN adók és a romboló HAARP... amelyeket azzal a céllal hoztak létre, hogy teljes egészében korlátozzanak, és megfosszanak minket minden fizikai, mentális és érzelmi képességünktől.
Mi a helyzet az európaiakkal, akik korábban nem tapasztalt válságot szenvednek el, és mit mondhatunk a borzalmas geopolitikai és társadalmi krízisről Ukrajnában vagy legitim, független országokban, mint például Venezuela? Vagy van valami még baljósabb és
szerencsétlenebb aspektus is, amit hamarosan megismerünk?

2014. február 19., szerda

Meghalt Hitler, vagy Dél-Amerikába menekült? Napjaink náci öröksége.

Azokkal a titokzatos rejtélyekkel folytatva, amelyeket a nácik vittek véghez, a Második Világháború vége után, vajon miért koncentráltak annyira bizonyos Latin-Amerikai országokra, különösen Brazíliára, Paraguayra, Argentínára, Chilére, Bolíviára, Columbiára, és még sok másikra?
Lehet, hogy valamilyen különleges dolgot készítettek elő, felkészülve arra az eshetőségre, hogy elveszíthetik a háborút? Vagy biztosítani akarták az államrendjük továbbélését, de ez alkalommal inkább az árnyékban, hogy ne találják meg őket?
Lehet, hogy, más egyebek mellett, az volt a céljuk, hogy újjáépítsék a hatalmas árja-náci birodalmukat?
De kik készítették elő mindezt, talán a látható kormányok és az árnyékkormány valódi birtokosai, akik, mióta megérkeztek a Földre, irányítanak, felügyelnek, úgy a távoli múltban, mint a jelenben, tetszésük szerint, felhasználva a bennük bízó, óvatlan és könnyen manipulálható embereket? Lehet, hogy a magasrendű elit hűséges szolgái valódi bábok, akiket egy még magasabb elit irányít?
Azokkal a földönkívüliekkel kapcsolatban pedig, akik embernek álcázzák magukat, vajon egyedül ők léteznek, és uralják az eltompult emberiséget, vagy vannak mások is, olyanok, akik rendkívül nagy hatalommal rendelkeznek, és a náci-fasiszta Harmadik Birodalom megalakulása óta, az árnyékból irányítanak, ők a látható globális hatalom öntelt, magasztos birtokosai.
Azonban, ettől függetlenül, mi történt Adolf Hitlerrel? A hadserege oldalán halt meg, Berlin bevétele során, mint bátor uralkodó diktátor, ahogyan gyakran elhitetik velünk, vagy valami más történt, ami ismeretlen a globális társadalom számára?

2014. január 31., péntek

A NÁCIK SÖTÉT ÖRÖKSÉGE ÉS A GLOBÁLIS DIKTATÚRÁRA IRÁNYULÓ SZÖRNYŰ TERVÜK

Nagy jelentőségű, történelmi pillanatban élünk, egy földi és kozmikus átmenet időszakában, amelynek kivétel nélkül, mindannyian részesei vagyunk...

Lehet, hogy azok, akik vezetnek és irányítanak minket normális, intelligens, önmagukon uralkodó személyek,, vagy mindez a magas szintű hibridizációnak, az önmérséklet hiányának, és a teljes tébolynak a bizonyítéka? Vajon arról van szó, hogy egy földönkívüli faj, hanyatló, egészségtelen állapotba taszított minket, a robotikus kiborgok által, akik mindent lerombolnak és szeszélyesen uralkodnak felettünk?

De miért teszik? Talán parancsot kaptak, hogy büntetlenül halomra öldököljenek mindenkit, hogy még több társadalmi lázadást provokáljanak ki, majd így létrehozhassák a régen óhajtott diktatúrájukat, és bevezethessék a hadiállapotot, ahogyan Barack Obama próbálja megtenni az Amerikai Egyesült Államokban? Vagy még radikálisabb dologról van szó, amely totalitariánus nácizmust álcáz, orwelli stílusban? Láthatjuk magunk körül, hogy ez a kíméletlen, szomorú valóság, a rendőrség felgyorsult militarizációja, ami miatt már nem létezik szabadság.
És bár mindez csupán a sötét múlt rossz tapasztalatának tűnhet, ez nem így van, mert a helyzet ilyen marad, vagy tovább romlik, és új neonáci-fasiszta csoportok kezdenek feltűnni, ahogyan ultra-jobboldaliak és idegengyűlölők is új hullámot indítanak...
Lehetséges, hogy azok a magok, amelyeket a fasiszta-náci időszakban vetettek el, elkezdik meghozni a régen várt gyümölcsöt? Vagy az árnyékkormány folytatja a manipulálós játékát, amit mindig is játszott, azzal a céllal, hogy fokozzák a háborúkat, a kegyetlen merényleteket, és rendkívüli félelmet okozzanak? És, ezzel az álcázott csellel, talán nem lesz majd könnyű mindenkit elvezetni a saját végzetes megsemmisítéséig?