menu

2014. november 20., csütörtök

Az Elit Titkos Fegyverei: Ebola, Iá-Iliá, Terrorizmus, Éghajlatváltozás...

A globalista birodalom, még az elkerülhetetlen összeomlása előtt, további károkat akar okozni nekünk, és erről nagyszámú bizonyíték áll rendelkezésre, amelyeket nehéz szívvel ismertetünk, mert nagyon fontosak a túlélésünkhöz. Ttöbb százezer ártatlan embernek kellett elhagynia a földjét, a városát, az otthonát, míg másokat gyalázatos körülmények között, kegyetlenül és embertelen módon gyilkolnak le. Ezek közvetlenül érintenek minket, mivel akármelyik független állam hirtelen terrorista cselekményt követhet el, nyílt vagy titkos háborúkba bocsátkozhat. Ha ezeknek nem vetnek véget, a lehető leghamarabb, akkor nem csak Afrikának,  a Közel-Keletnek és Eurázsiának lesz vége, hanem az egész világnak is.

Ezért jól kell ismernünk az okokat és a titkos mozgatórugókat, amelyek a legrejtettebb, legárnyékosabb sötétségből erednek, gyalogok által kísérve, akik hűségesen engedelmeskednek nekik, és irányítanak minket...

De hogyan lehetséges az, hogy még mindig kontrollálják és kisajátítják a jogainkat és nem veszünk észre semmit, amit az elit titokban és arcátlanul a hátunk mögött tesz?

Ha elszakadnánk el egy kicsit a hatalmas kibernetikai hálótól és a függőséget okozó internettől, amely eltávolít minket a valóságtól, és nagy mértékben zombivá tesz minket, akkor egyáltalán nem lennénk ennyire tudatlanok, robotikusak és elveszettek. Nem is zsákmányolnák ki arcátlanul az életünket, a pszichénket és a tudatosságunkat.

Mindezt arra alapozunk, ami nyíltan vagy titokban történik világszerte és ami világosan látható pénzügyi, geopolitikai, geostratégiai szinten. Ez katonai konfliktusokat,  kormányváltást vált ki, mivel a lakosság fellázad az elit ellen. Így addig gyakorolnak nyomást, míg a végén kirobbantják az áhított Termonukleáris Világháborút. Ezért most sürgős nekik, hogy különböző, törvényes kormányzatokat döntsenek meg, és feszültséget keltsenek a világban…